Koulutustarjonta

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voit opiskella fysikaalisia tieteitä, geotieteitä ja maantiedettä, kemiaa, matematiikkaa ja tilastotiedettä sekä tietojenkäsittelytiedettä. Lisäksi tiedekunnassa koulutetaan tutkivia ja uutta kehittäviä matematiikan, fysiikan, kemian ja maantiedon opettajia. Työllistymisnäkymät ovat hyvät, laajat ja monipuoliset, sillä luonnontieteilijät työllistyvät asiantuntija-, tutkimus- ja koulutustehtäviin esimerkiksi yrityksiin, teollisuuteen, korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin.

OLE MU­KA­NA LUO­MAS­SA OSAA­MIS­TA JA TEK­NO­LO­GI­AA, JO­HON TU­LE­VAI­SUU­DEN YH­TEIS­KUN­TA PE­RUS­TUU!

Tutustu koko yliopiston koulutustarjontaan täällä.

Haku moni- ja vieraskielisiin maisteriohjelmiin alkaa joulukuun alussa ja päättyy tammikuussa. Kevään yhteishaun aikana voit hakea kotimaisilla kielillä tarjottaviin kandi- ja maisteriohjelmiin. Tarjonta ja hakuohjeet löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta.

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Kandiohjelmat

Mais­te­rioh­jel­mat

Ole yksi* parhaista - opiskele Helsingin yliopistossa