Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa voit suorittaa

  • elintarviketieteiden tai maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin
  • elintarviketieteiden, filosofian tai maatalous- ja metsätieteiden maisterin
  • elintarviketieteiden tai maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin sekä
  • elintarviketieteiden, filosofian tai maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinnon

Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto ja maisterin tutkinto ylempi korkeakoulututkinto. Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat tieteellisiä jatkotutkintoja.

Haku moni- ja vieraskielisiin eli kansainvälisiin maisteriohjelmiin alkaa joulukuun alussa ja päättyy tammikuussa.

Kevään yhteishaun aikana voit hakea kotimaisilla kielillä tarjottaviin kandi- ja maisteriohjelmiin. Tarjonta ja hakuohjeet löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta.

Syksyllä 2017 alkavat monikieliset maisteriohjelmat, joihin hakuaika oli 1.12.2016 – 12.1.2017:

Kaikki yliopiston kansainväliset maisteriohjelmat

Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin

Yhteishaussa hyväksytylle hakijalle myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus tai ns. maisterihaussa pelkästään ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus.

Opiskelija valitaan johonkin koulutusohjelmaan. Helsingin yliopiston koulutusohjelmat ovat uudistuneet. Uusissa koulutusohjelmissa tarjotaan opiskelijoille monialaista osaamista ja enemmän valinnan mahdollisuuksia.

Löydät hakemiseen liittyvät ohjeet kunkin koulutuksen kuvauksesta koulutusohjelmat-sivulta, välilehdeltä "Hakeminen". Samat kuvaukset löydät myös Opintopolku.fi-sivustolta, jonka kautta myös varsinainen opiskelijaksi hakeminen tapahtuu.

Tutustu yliopiston kaikkiin uusiin koulutusohjelmiin:

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: