Testamenttilahjoittamisen käytännöt

Testamentin tekijä määrää testamentissaan varojen käytöstä. Perintö tai osa siitä voidaan testamentata suoraan jonkin tieteenalan käyttöön tai Helsingin yliopistolle yleisesti. 

Testamentin tekemisessä voi auttaa oma uskottu henkilö, asianajaja tai muu vastaava. Yliopisto voi auttaa varojen kohdentamiseen ja muissa lahjoittamiseen liittyvissä sanamuotoiluissa, mikäli testamentin tekijä näin toivoo.

Yliopisto sitoutuu noudattamaan lahjoittajan testamentissaan määrittelemää tahtoa vastaanottaessaan lahjoituksen perunkirjoituksen jälkeen toteuttaen lahjoittajan tahtoa ajassa kestävällä tavalla.

Varat voidaan testamentata suoraan tietyn tieteenalan käyttöön tiedekunnan päättämällä tavalla tai varat voidaan rahastoida lahjoittajan nimeä kantavaksi rahastoksi, jolle laaditaan säännöt testamentin jälkisäädösten perusteella.

Nimikkorahastot perustetaan osaksi tiettyä tieteenalarahastoa. Rahasto voidaan perustaa myös testamentin tekijän elinaikana.

Yliopiston lahjoittajasuhteet laatii rahaston säännöt ja neuvoo rahaston perustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Rahasto perustetaan yliopiston talousjohtajan päätöksellä osaksi yliopiston rahastojen kokonaisuutta.

Helsingin yliopiston lahjoittajasuhteet neuvoo testamentin tekemiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Lähetä sähköpostia: lahjoittajasuhteet@helsinki.fi
Soita: 029 41 21650
Lähetä postia: PL 53 (Fabianinkatu 32), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO