Professorit edelläkävijöinä

Helsingin yliopistossa työskentelee lahjoitusvaroihin kokonaan tai osittain perustuvissa tehtävissä yli 100 professoria, tutkijaa ja muuta asiantuntijaa. Professuurin lahjoittaminen on investointi tärkeän tutkimusalueen edelläkävijyyteen tai uuden tutkimusalan synnyttämiseksi. Kiitos yhteistyökumppanit ja lahjoittajat!

Osa tehtävistä on pysyviä, osa määräaikaisia. Lahjoitusvarat ovat vaikuttava väylä, sillä useita alunperin lahjoitusvaroilla rahoitettuja tehtäviä rahoitetaan nykyään myös yliopiston perusrahoituksella.

Tälle sivulle on kerätty uutisia professoreista ja muista asiantuntijoista, joiden työtä rahoitetaan kokonaan tai osin lahjoitusvaroihin. Tutustu professoreiden ja muiden asiantuntijoiden mielenkiintoiseen, vaikuttavaan ja tärkeään työhön! 

Katso kaikki lahjoitusprofessuurit