Tue Legal Tech Labin toimintaa

Legal Tech Lab on monitieteinen hub, joka tutkii, tarkastelee ja kokeilee oikeus- ja lainsäädäntöteknologiaa ja oikeuskäytäntöjen ja -palveluiden digitalisaatiota. Labin kotipesä on oikeustieteellinen tiedekunta. 

Labin tavoitteena on nostaa esille oikeus- ja lainsäädäntöteknologian mahdollisuuksia, tarjota kriittisiäkin näkemyksiä ja oivalluksia teknologiasta ja luoda one-stop-shop oikeuskäytäntöjen digitalisaation tutkimustiedosta ja käytännöstä niin kansallisesti kuin globaalisti. Legal Tech Lab on siis oikeustieteellisen tiedekunnan oma start-up, joka yhdistää käytännön oikeusteknologian kokeilut syvälliseen akateemiseen tutkimukseen.

Legal Tech Lab kasvaa koko ajan ja tarvitsee tukeasi - tule mukaan ja lahjoita!