Lahjoitukset maatalous-metsätieteille

Lahjoittamalla maatalous-metsätieteiden rahastoon edistät kanssamme luonnonvarojen kestävää käyttöä. Yhdessä pystymme ratkomaan tulevaisuuden suuria kysymyksiä, kuten riittävän ja turvallisen ravinnon tuotanto kasvavalle väestölle, tai ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen.

Lahjoittajat ovat olleet mukana merkittävästi edistämässä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimusta ja opetusta. Lahjoitusten avulla olemme saaneet tiedekuntaan monta professuuria ja myös ensimmäisen työelämäprofessuurin. Professuurit vahvistavat suoraan opetusta ja tutkimustoimintaa ja avaavat vaativia tehtäviä nuorille tutkijoille.

Lahjoittamisen tapoja on monia. Rahastolahjoituksella voit tukea tiedekuntamme tutkimusta ja opetusta tai auttaa opiskelijoita stipendein. Toimintamme erityinen vahvuus on käytännönläheisyys ja tiiviit sidosryhmäsuhteet. Opiskelijamme ovat idearikkaita ja työllistyvät hyvin, puolet heistä yksityiselle sektorille.

Jos haluat tietää enemmän tiedekunnan toiminnasta ja lahjoitusten mahdollisuuksista, voit ottaa yhteyttä dekaani Ritva Toivoseen (ritva.toivonen@helsinki.fi). Tiedekunta kiittää kaikkia nykyisiä ja tulevia lahjoittajiaan!