Lahjoitukset maatalous-metsätieteille

Maatalous-metsätieteiden rahasto edistää maatalous-, metsä- ja elintarviketieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.