Lahjoitukset humanistisille tieteille

Humanististen tieteiden rahastot edistävät humanististen tieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa.