Kasvatustieteiden rahastot

Kasvatustieteiden oma tieteenalarahasto on perustettu keväällä 2018. Se hoitokuntana toimii Helsingin yliopiston keskustakampuksen rahastojen hoitokunta ("keskusta 2": kasvatus-, oikeus- ja yhteiskuntatieteet sekä teologia).

Kasvatustieteiden yleisrahasto Rahasto tukee kasvatustieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa. 

Pro­fes­so­ri Han­ne­le Nie­men ra­has­to Rahasto tukee oppimisen ja koulutuksen tutkimusta. Rahasto perustuu vararehtori, professori Hannele Niemen 60-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettyyn keräykseen vuonna 2008.

Pro­fes­so­ri Raus­te-von Wrigh­tin ra­has­to Rahasto myöntää apurahoja, joiden tarkoituksena on edistää oppimisprosessiin perustuvaa kasvatuspsykologista nuorisotutkimusta.

Wer­ner Sö­der­ström Oy:n ra­has­to Perustuu Werner Söderström Oy:n lahjoitukseen 1986. Rahasto tukee opinnoissaan hyvin menestyneitä luokan- ja aineenopettajia.

Rahaston tarkoituksena on tukea ruokakulttuurin lahjoitusprofessuurin perustamista ja siihen liittyvää tieteellistä tutkimusta Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Rahaston varat perustuvat kymmenien yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lahjoituksiin.