Farmasian rahastot

Pääoma ja hoitokunta (2017): 72 000 euroa, uusi hoitokunta nimitetään keväällä 2018.

Farmasian rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja:

Ap­teek­ki­pal­ve­lui­den tut­ki­mus­ra­has­to Rahaston tarkoitus on apteekkipalveluiden tutkimuksen ja opetuksen tukeminen Helsingin yliopistossa.

Lars Grén­ma­nin sti­pen­di­ra­has­to Perustuu Lars Grénmanin lahjoitukseen 1954. Rahasto myöntää stipendin lukuvuoden parhaalle pro gradu -työlle käytännöllisessä farmasiassa.

Odo ja Ernst Sund­vi­kin ra­has­to Perustuu professori Ernst Sundvikin ja vaimonsa Olga Sundvikin testamentteihin 1913 ja 1916 sekä Olga Sundvikin testamenttiin 1931. Rahasto tukee farmasian opiskelijoita.

Jou­ko Yli­ruusin ra­has­to Rahaston tarkoitus on apurahojen, stipendien, palkintojen, matka-apurahojen ja muun tuen myöntäminen farmasian opiskelijoiden kansainvälistymiseen.

Rahasto perustettiin vuonna 2002 Yliopiston apteekin hallituksen aloitteesta lääkehuoltoon liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi. Yliopiston Apteekki on lahjoittanut rahastoon varat kolmen professuurin perustamiseen ja ylläpitämiseen. Professuurit ovat sosiaalifarmasian professuuri (2002), farmakoekonomian professuuri (2005) ja farmakogenetiikan professuuri (2008).