Bio- ja ympäristötieteiden rahastot

Pääoma ja hoitokunta (2017): 1 400 000 euroa, uusi hoitokunta nimitetään keväällä 2018. Rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja.

Har­ry Fe­der­leyn ra­has­to Perustuu perinnöllisyystieteen henkilökohtaisen ylim. professorin Harry Federleyn lasten Håkan Federleyn, Inga Segercrantzin, Gunnar Federleyn ja Ulla Lampeniuksen lahjoitukseen 1979. Rahasto jakaa stipendejä perinnöllisyystieteen alan suomalaisille tutkijoille alan ulkomailla tapahtuvaa tutkimusta varten.

Ama­nuens­si Carl Fin­ni­län eläin­tie­teel­li­nen ra­has­to Perustuu johtaja C. J. Finnilän ja Elisabeth Finnilän lahjoitukseen 1918. Rahasto on perustettu heidän poikansa Carl Johan Finnilän muistoksi, joka surmattiin matkalla pohjoiselle rintamalle 1918. Rahasto myöntää varoja ulkomaisiin ja kotimaisiin eläintieteen tutkimus- ja opintomatkoihin sekä avustaa eläintieteen laitoksen tieteellistä tutkimustyötä ja myöntää tieteellisten tutkimusten julkaisuavustuksia sekä varoja eläintieteellisen museon kokoelmien kartuttamiseen.

Pro­fes­so­ri Olli Hal­kan ra­has­to Perustuu professori Olli Halkan 60-vuotispäivän yhteydessä kerättyihin varoihin 1988. Rahastosta myönnetään stipendejä henkilöille, jotka tekevät perinnöllisyystieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja joiden koulutuksesta yliopiston perinnöllisyystieteen laitos on vastannut.

Aka­tee­mik­ko Ilk­ka Hans­kin ra­has­to Rahaston tarkoituksena on kunnioittaa akateemikko Ilkka Hanskin elämäntyötä ja kerätä varoja ja tukea niillä tutkimusta ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämistä populaatio- ja luonnonsuojelubiologian alalla. Rahaston alkupääoman muodostuu useiden lahjoittajien lahjoituksista akateemikko Ilkka Hanskin muistokeräykseen.

Hei­non­sa­lon ra­has­to FM Marja-Liisa Heinonsalo ja KTM Eero Heinonsalo perustivat rahaston vuonna 2006 tukemaan yliopistossa tehtävää bio- ja ympäristötieteellistä tutkimusta. Rahaston tarkoituksena on tukea erityisesti bio- ja ympäristötieteen väitöskirjatutkijoiden ja/tai tutkimusryhmien materiaali- ja instrumenttihankintoja. 

Hel­sin­gin yli­opis­ton Itä­me­ri-ra­has­to Rahasto tukee Itämeri-tutkimusta Helsingin yliopistossa. Rahaston varat perustuvat Itämeri-tutkimuksen hyväksi tehtyihin lahjoituksiin.

Hel­sin­gin yli­opis­ton Tie­de­kum­mi-ra­has­to Rahaston tarkoituksena on kerätä varoja Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmien ja tutkijoiden tukemiseen.

Lue lisää Tiedekummi-rahastosta >>

Caj Gus­taf Ny­ber­gin pal­kin­to­ra­has­to Perustuu professori Carl Nybergin ja hänen tyttärensä Maja Aminoffin lahjoitukseen poikansa ja veljensä Caj Gustaf Nybergin muistoksi 1941. Rahasto antaa palkintoja Helsingin yliopistossa opiskelevalle ylioppilaalle tai nuorelle tieteenharjoittajalle, joka vuoden aikana on painattanut jonkin osteologiaa koskevan tutkimuksen tai valmistanut luurankoja tai luurangon osia, jotka on hyväksytty eläinlääketieteellisen laitoksen luurankokokoelmaan.

J. A. Palmé­nin ra­has­to Perustuu professori, vapaaherra J. A. (Johan Axel) Palménin 70-vuotissyntymäpäivänä 7.11.1915 hänen ystäviensä ja oppilaittensa keräämiin varoihin. Rahaston tarkoituksena on Tvärminnen eläintieteellisen aseman edistäminen.

Pro­fes­so­ri Esko Suo­ma­lai­sen ra­has­to Perustuu professori Esko Suomalaisen 75-vuotispäivän yhteydessä kerättyihin varoihin 1986. Rahasto tukee perinnöllisyystieteen alaan kuuluvaa tutkimusta.

Rahaston tarkoituksena on erityisesti Suomenlahtea koskevan Itämeri-tutkimuksen edistäminen. Rahasto tukee osaltaan toimintaa, jolla Helsingin yliopisto vastaa Helsingin ja Turun kaupunkien vuonna 2007 käynnistämään haastekampanjaan Itämeren tilan parantamiseksi. Rahaston varat muodostuvat Helsingin Energian tekemästä perustamislahjoituksesta sekä 100-vuotisjuhlan johdosta tehdyistä merkkipäivämuistamisista.

Rahaston tarkoituksena on kannustaa suomalaisia tutkijoita omaperäiseen, luovaan ja innovatiiviseen työhön luonnon monimuotoisuuden selvittämiseksi ja säilyttämiseksi, kohteena hyönteisten, hämähäkkien, sammalten ja sienten taksonomia ja systematiikka. Rahasto jakaa tunnustuspalkintoja ansiokkaasta julkaisutoiminnasta edellä mainituilla aloilla.