Lahjoittamisen käytännöt: tilinumero, lahjakirjat, vastinraha & rahankeräyslupa

Lahjoituksen voi tehdä verkkolahjoituksena tai tilisiirtona yliopiston lahjoitusrahastojen tilille.

Helsingin yliopistolla on Poliisihallituksen 18.06.2020 myöntämä rahankeräyslupa RA/2020/737, joka on voimassa koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään yliopistolain (558/2009) 2 §:ssa tarkoitettuihin tehtäviin. Helsingin yliopisto toteuttaa keräyksen itse.

Valitse haluamasi rahasto ja maksa lahjoitus suojatusti ja turvallisesti verkkomaksupalvelun kautta kaikissa suomalaisissa verkkopankeissa sekä useimmilla luottokorteilla verkossa. Lahjoituksia voi tehdä yliopiston lahjoitusrahastoihin ja muihin keräyskohteisiin. Verkossa voi tehdä enintään 20 000 euron suuruisia lahjoituksia.

850 euroa ja sitä suuremmista lahjoituksista pyydämme täyttämään myös lahjakirjan.

Vastinrahalahjoituksen voi tehdä vain tilisiirrolla. Lue lisää vastinrahalahjoittamisesta

Tee lahjoitus suoraan jonkin hankkeen tueksi tai yliopiston rahastoihin maksamalla lahjoitus yliopiston rahastojen tilille. Helsingin yliopiston rahastot hallinnoi lahjoitusvaroja ja ohjaa ne lahjoittajan tarkoittamaan kohteeseen. 

Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH

Saaja: Helsingin yliopiston rahastot
Viestiksi: Rahaston nimi tai lahjoituksen tarkoitus, lahjoittajan nimi ja yhteystiedot. 

850 euroa ja sitä suuremmista lahjoituksista pyydämme täyttämään myös lahjakirjan.

Valtio pääomittaa yliopistoja vuosina 2020-2022. Pääomittamisen taustalla on Sitran hallintoneuvoston joulukuussa 2019 tekemä päätös myöntää 100 miljoonan euron kertaluonteinen tuki yliopistoille. Yliopistoille osoitetaan pääomaa tutkimuksen vaikuttavuuden kriteerien perusteella 33 miljoonaa euroa syksyllä 2020 ja valtion vastinrahaan oikeuttavan varainhankinnan perusteella 67 miljoonalla eurolla syksyllä 2022.

Valtion vastinraha lisää yliopistolle tehtyjen lahjoitusten vaikuttavavuutta antamalla lisäkertoimen jokaiselle kauden sääntöjen puitteissa lahjoitetulle eurolle. Lahjoittamalla tieteelle olet mukana rakentamassa tulevaisuutta koulutuksella ja tutkimuksella.

Lue lisää valtion vastinrahasta

Tee vastinrahalahjoitus lahjakirjalla

Yksityishenkilöillä ja yhteisöillä on verovähennysoikeus alkaen 850 euron vuosilahjoituksista. 

Lah­joi­tuk­set al­kaen 850 eu­roa ovat ve­ro­vä­hen­nys­kel­poi­sia tu­lo­ve­ro­tuk­ses­sa

Yksityishenkilöt ja kuolinpesät saavat verovähennysoikeuden yliopistoille tehdyistä vähintään 850 ja enintään 500 000 euron suuruisista (kalenterivuosi)lahjoituksista. Vähennysoikeus on voimassa 1.1.2016 alkaen ja se koskee ansiotuloja. Lahjoitusvähennyksestä säädetään TVL 98 a §:ssä, ja se koskee rahalahjoituksia, jotka on on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen. Edellytyksenä on, että lahjoitus on tehty Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Yliopisto toimittaa tiedot lahjoituksista veroviranomaiselle kunkin verovuoden päätyttyä. Yliopisto tarvitsee lahjoituksista lahjakirjan, joka sisältää myös henkilötunnuksen. 

Tutustu verohallinnon ohjeeseen >>

Yh­tei­söil­lä ve­ro­vä­hen­ny­soi­keus vuo­des­ta 2008 al­kaen

Yhteisöt saavat vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueeseen kuuluvalle valtiolle tai Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Yhteisöiksi luetaan osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. 

Tutustu tuloverolakiin >>

Lah­joi­tus USA:sta

Helsingin yliopisto tekee yhteistyötä King Baudouin Foundation United Statesin kanssa (KBFUS). Jos asut USA:ssa, voit lahjoittaa Helsingin yliopistolle KBFUS:n kautta. Näin lahjoitus oikeuttaa sinut verovähennykseen USA:ssa (KBFUS on Internal Revenue Coden 501(c)(3):n ja 509(a)(1):n mukainen public charity).

Helsingin yliopiston lahjoitusrahastojen varat ovat osa Helsingin yliopiston rahastojen – yliopiston omien varojen – kokonaisuutta. Lahjoitusvaroja sijoitetaan kokonaisuutena, joten Helsingin yliopisto voi taata rahastojen pääomille vakaan tuoton. Päätökset lahjoitusvarojen jakamisesta tekee kunkin rahaston hoitokunta. Myös yliopiston peruspääomassa on lahjoitusvarojen kokonaisuus, jonka tuoton käytöstä päättää rehtori.

Lue lisää lahjoitusvarojen kokonaisuudesta

Helsingin yliopisto tekee yhteistyötä King Baudouin Foundation United Statesin kanssa (KBFUS). Jos asut USA:ssa, voit lahjoittaa Helsingin yliopistolle KBFUS:n kautta. Näin lahjoitus oikeuttaa sinut verovähennykseen USA:ssa (KBFUS on Internal Revenue Coden 501(c)(3):n ja 509(a)(1):n mukainen public charity).

King Baudouin Foundation United States on osa eurooppalaista King Baudouin Foundationia, joka on nimetty belgialaisen kuninkaan Baudouin I:n mukaan.

Tee lahjoitus KBFUS:n kautta valitsemalla Helsingin yliopisto lahjoituskohteeksi.

Helsingin yliopiston lahjoittajasuhteet auttaa sinua mielellään lahjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä: lahjoittajasuhteet@helsinki.fi

  • Lähetä meille sähköpostia: lahjoittajasuhteet@helsinki.fi
  • Soita meille: +358 29 41 21650
  • Lähetä postia: PL 53 (Fabianinkatu 32), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä KBFUS:n asiantuntijoihin.

Vähintään 850 euron lahjoituksista tarvitsemme myös lahjakirjan. Voit täyttää lahjakirjat verkossa ja tulostaa, tai tulostaa lahjakirjan ja täyttää sen käsin. 

 

Täytetty lahjakirja palautetaan osoitteeseen: 

Lahjoittajasuhteet
PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin yliopisto

Huom! Vastinrahalahjoitukset tulee tehdä erillisellä lomakkeella. Lue lisää vastinrahalahjoittamisesta.

Kerromme lahjoitusten vaikuttavuudesta ja lahjoittamiseen sekä yliopistoon liittyvistä ajankohtaisista aiheista Thinkletter-uutiskirjeessämme lahjoittajille kahdeksan kertaa vuodessa. Lähetämme uutiskirjeen kaikille lahjoittajille, jotka ovat jättäneet sähköpostiosoitteensa verkkolahjoituslomakkeelle tai lahjakirjaan. Lähetämme uutiskirjeen mielellämme myös muille lahjoittamisesta kiinnostuneille.

Lahjoittajille kerromme lisäksi muutaman kerran vuodessa ajankohtaisista lahjoittamiseen liittyvistä asioista sähköpostitse.  Lähetämme lahjoittajille myös kutsuja yliopiston tapahtumiin joitakin kertoja vuodessa.

Voit erota uutiskirjeen ja/tai muun viestinnän postituslistalta klikkaamalla uutiskirjeessä olevaa linkkiä, tai lähettämällä sähköpostia tai puhelimitse.

Uutiskirjeen voi tilata tai peruttaa osoitteesta lahjoittajasuhteet(a)helsinki.fi. Lisätietoa Helsingin yliopiston lahjoittajasuhteet p. 029 41 21650.