Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahaston nimikkorahastot

Ari Aallon rahasto

Perustuu toimitusjohtaja Ari Aallon merkkipäiväkeräykseen vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä. Rahasto on myöntänyt varat neljän teoksen konservointiin ja digitointiin osana Pelasta kirja -hanketta.

Anu Karessuon rahasto

Perustuu FM Anu Karessuon lahjoitukseen vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperintöä, erityisesti musiikkikäsikirjoitusten hankintaa.

Vesa Kauton rahasto

Perustuu fil. tri., ylikirjastonhoitaja emeritus Vesa Kauton merkkipäiväkeräykseen vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Martat - Martha -rahasto

Perustuu Marttaliiton ja Finlandssvenska Marthaförbundin lahjoitukseen sekä rahastoon tehtyihin muihin yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen lahjoituksiin. Rahaston tarkoituksena on edistää suomalaisen kulttuuriperinnön, erityisesti naisjärjestöjen kulttuuriperinnön säilyttämistä ja tunnetuksi tekemistä.

Toni Malmisen rahasto

Rahaston tarkoituksena on edistää suomalaisen kulttuuriperinnön, erityisesti oikeushistoriaan liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämistä ja tunnetuksi tekemistä. 

Eero Niinikosken rahasto

Perustuu johtaja Eero Niinikosken merkkipäiväkeräykseen vuonna 2005. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä ja se on myöntänyt varat kahden Mikael Agricolan teoksen konservointiin ja digitointiin osana Pelasta Kirja -hanketta.

Liisa Santalan rahasto

Rahaston varat perustuvat Liisa Santalan testamenttilahjoitukseen. Rahaston tarkoitus on edistää suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Päivi Setälän rahasto

Perustuu professori Päivi Setälän lahjoitukseen vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Sibelius-rahasto

Rahasto edistää suomalaisen kulttuuriperinnön, erityisesti Jean Sibeliuksen musiikkiperinnön säilyttämistä ja tunnetuksi tekemistä.

Kari Suokon rahasto

Perustuu hallintojohtaja, oikeust. lis. Kari Suokon merkkipäiväkeräykseen vuonna 2006. Rahaston tarkoituksena on tukea Kansalliskirjaston kulttuuriperinnön säilyttämistä, erityisesti Pohjanmaata koskevaa kartta-aineistoa.

Lisätietoa rahastosta Kansalliskirjaston sivuilla >>