JUSSI PAKKASVIRRAN MERKKIPÄIVÄKERÄYS

JUSSI PAKKASVIRTA'S anniversary CAMPAIGN

(information in English below)

Jussi Pakkasvirta. Kuva: Linda Tammisto

 

Helsingin yliopiston alue- ja kulttuurintutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta (synt. 12.9.1958) viettää merkkipäiväänsä perjantaina 21.9.2018. Pakkasvirta on tutkinut ja kehittänyt monitieteistä alue- ja kulttuurin tutkimusta Suomessa, Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Hän on tunnettu erityisesti nationalismin teoriaa ja aatehistoriaa, tieteidenvälisiä menetelmiä sekä metsäteollisuuden globalisaatiota ja yritysten yhteiskuntavastuuta tutkivista kirjoituksistaan.

Pakkasvirralla on pitkä ura Latinalaisen Amerikan tutkimuksessa niin Suomessa kuin kohdemaissa. Hän oli keskeinen henkilö, kun yliopistoon luotiin 1990-luvulla monitieteinen Latinalaisen Amerikan tutkimus. Näinä aikoina hän työskenteli noin viiden vuoden ajan myös tutkijana ja opettajana Latinalaisen Amerikan maissa. Vuosina 2000–2005 hän oli EU:n ALFA-ohjelman tieteellisen neuvoston jäsen.

Jussi Pakkasvirran akateeminen ura on monipuolinen. Hän on muun muassa johtanut Suomen Akatemian tutkimushanketta Keski-Amerikan turismiteollisuudesta, toiminut professorina, laitoksen johtajana ja varadekaanina Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa sekä vierailevana professorina Costa Rican yliopistossa. Vuosina 2009–2010 hän oli Suomen Akatemian varttuneena tutkijana Keski-Amerikassa, Argentiinassa ja Brasiliassa.

Tällä hetkellä Jussi Pakkasvirta johtaa myös Suomen Akatemian digitaaliset ihmistieteet ohjelman konsortiota, jossa tutkitaan mm. kansakunnan mielentilaa sosiaalisen median kautta. Hän on myös humanistisen tiedekunnan kulttuurien osaston johtaja ja varadekaani sekä eurooppalaisen tiedejärjestön CEISAL:n puheenjohtaja.

Lah­joi­tuk­set tu­ke­vat tutkimusta

Professori Jussi Pakkasvirta haluaa merkkipäivänään tukea tiedettä osoittamalla mahdolliset huomionosoitukset Latinalaisen Amerikan tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tukemiseen Helsingin yliopistossa. Yhdessä ystäviensä kanssa hän toivoo edistävänsä alueiden ja kulttuurien  ymmärrystä sekä monipuolista globaalia vuorovaikutusta. Rahastosta tuetaan erityisesti nuorten tutkijoiden kansainvälistymistä.

Keräykseen osallistuminen

Muistamiset Jussi Pakkasvirran merkkipäiväkeräykseen voi tehdä verkossa. Valitsemalla lahjoituskohteeksi "Jussi Pakkasvirran merkkipäiväkeräys" olet mukana tukemassa Jussille tärkeää kulttuurin tutkimusta.

Onnitteluviestin ja tervehdyksesi voit kirjoittaa viesti/toivomus lahjoituksen kohdentamisesta -kenttään.

Lahjoituksen voit tehdä myös tilisiirtona Helsingin yliopiston rahastojen tilille Nordeaan IBAN = FI32 157230 000 30072, BIC = NDEAFIHH. Viestikenttään merkitään tieto "Jussi Pakkasvirran merkkipäivä". Lisätietoja tilisiirrosta >>

Läm­min kii­tos tues­ta­si Hel­sin­gin yli­opis­ton kulttuurien, historian ja yhteiskuntien tutkimukselle!

 

************************************

Academic research is close to Jussi Pakkasvirta’s heart. If you wish to remember him on his 60th birthday, the way to make him really happy is to support teaching and research of Latin American cultures at the University of Helsinki by donating to his fundraising campaign. He particularly wants to support young researchers’ internationalization. Donations should made to Helsinki University Funds, Jussi Pakkasvirta's Anniversary Campaign.

You can donate via bank transfer to the account of the University of Helsinki Funds (Nordea, IBAN = FI32 157230 000 30072, BIC = NDEAFIHH). Please indicate in the message field ‘Anniversary of Jussi Pakkasvirta'. Further information about the bank transfer option is available here >>

Thank you for your support!

 

Jussi Pakkasvirta
jussi.pakkasvirta@helsinki.fi

http://blogs.helsinki.fi/pakkasvi/

Lisätietoja merkkipäiväkeräyksestä | Information about the campaign:

Liaison Manager Anne Ala-Pöllänen
University of Helsinki
anne.ala-pollanen@helsinki.fi