Farmasian kestävän kehityksen rahasto

Farmasian kestävän kehityksen rahasto tukee Helsingin yliopistossa tehtävää farmasian kestävän kehityksen tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Maailman ensimmäinen farmasian kestävän kehityksen professuuri Helsingin yliopistoon  – Suomi alan globaaliksi edelläkävijäksi

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta on ottamassa johtavaa roolia farmasian ympäristövaikutusten tutkimuksessa ja opetuksessa. Olemme perustamassa maailman ensimmäistä farmasian kestävän kehityksen professuuria.

Ympäristön lääkejäämien kemikaalirasite ja antibioottiresistenssi aiheuttavat omat erityishaasteensa ihmiskunnalle sekä luonnon kestokyvylle. Ympäristöhaittoja voidaan kuitenkin tehokkaasti vähentää lääkkeiden tuotanto- ja käyttökaaren kaikissa eri vaiheissa.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta on ollut edelläkävijä integroidessaan farmasian ja ympäristöosaamisen. Opiskelijat saavat vankan farmasian käytännön ammattitaidon yhdistettynä huippututkimukseen sekä kestävän kehityksen syvälliseen ymmärrykseen.

Professuuri vakiinnuttaa kestävän kehityksen osaksi farmasian tutkimus- ja opetusteemoja. Professuurin ympärille rakentuva tutkimusryhmä kokoaa yhteen alan tutkijoita ja tekee uudenlaista huippututkimusta. Pohjan uraauurtavalle toiminnalle on luonut Generation Green -työryhmän työskentely.

Kestävä kehitys on Helsingin yliopiston keskeisiä vahvuuksia, jonka mahdollistaa laaja-alainen ja monitieteinen huippututkimus sekä opetus. Yliopiston kestävän kehityksen tutkimuskeskus HELSUS antaa vankan asiantuntemuksensa myös farmasian erityishaasteisiin.

Yhteiskuntamme tarvitsee huippuasiantuntijoita, joilla on syvällinen ymmärrys farmasian ympäristövaikutuksista sekä niiden ehkäisystä. Tarvitsemme farmasian kestävän kehityksen professuurin kehittämään alan tutkimusta ja opetusta koko maailman parhaaksi.  Professuuri ja siihen liittyvä tutkimusryhmä kokoavat yhteen alan tutkijoita sekä vakiinnuttavat kestävän kehityksen osaksi farmasian tutkimus- ja opetusteemoja.

 

Tee lahjoitus

Tue maailman ensimmäisen farmasian kestävän kehityksen professuurin perustamista Helsingin yliopistoon.  Lahjoita jo tänään ja valitse sivulta Tee lahjoitus Farmasian kestävän kehityksen rahasto.