Eläinlääketieteellisen ja lääketieteellisen akupunktuurin tutkimusrahasto

Akupunktion moderni tutkimus on tuonut puuttuvia vastauksia kipututkimuksen palapeliin. Voit tukea suomalaista eläinten akupunktiotutkimusta Eläinlääketieteellisen ja lääketieteellisen akupunktuurin tutkimusrahaston kautta. Tukesi edistää myös ihmisille annettavan akupunktion vaikutusmekanismien ymmärtämistä ja hoidon kehittämistä. Tutustu apurahansaajiin >>

Mitä akupunktio on?

Akupunktio perustuu vuosituhansia vanhaan kiinalaiseen neulahoitomenetelmään, jota on käytetty sekä ihmisten että eläinten hoitoon. Toiminnallisen aivokuvauksen, erilaisten näytemittausten sekä kliinisten hoitokoetulosten ansiosta nykyään tunnetaan useita akupunktion vaikutusmekanismeja. Akupunktio estää mm. kipuärsykkeen etenemistä selkäytimessä sekä säätelee useita hermoston välittäjäaineita ja immuunipuolustusta. Akupunktion on todettu vaikuttavan geenitasolla myös eräiden hormonien ilmentymiseen. Suomessa eläinakupunktiota on käytetty 1970-luvulta lähtien ja sitä annetaan nykyään myös Yliopistollisessa eläinsairaalassa.

Mitä akupunktiolla voidaan hoitaa?

Ihmisten ja eläinten yleisimpiä akupunktiohoitokohteita ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, esimerkiksi selkäkivut, nivelrikot sekä lihasten ja jänteiden vammat. Näiden yhteydessä elimistöön syntyy kiputiloja, joita neulahoidolla voidaan lievittää tai jopa poistaa. Akupunktiota käytetään myös joissakin hormonaalisissa häiriötiloissa, kuten koirien valeraskaudessa ja kiimakierron häiriöissä. Lisääntynyt tieto akupunktion vaikutusmekanismeista tuo jatkuvasti mukanaan kliinisen akupunktion uusia hoitomahdollisuuksia. Akupunktiohoidon edellytys on aina eläinlääkärin asettama diagnoosi.

Miten akupunktiota annetaan eläimille käytännössä?

Eläimet suhtautuvat neulahoitoon kuten muuhunkin käsittelyyn. Akupunktioneuloja pyöritellään sormin tai niihin voidaan yhdistää heikko sähkövirta. Pisteitä voidaan ärsyttää myös injektioilla tai laserlaitteilla. Kroonisen ärsytyksen aikaansaamiseksi akupunktiopisteisiin voidaan asettaa kulta-implantteja lihakseen tai ihon alle. Neulotteluhoitoja annetaan vähintään kolmen hoitokerran jaksoissa, hoidot 4 – 7 päivän välein. Jos tauti on krooninen, hoitoja jatketaan hoitovälejä pidentäen, niin että eläin lopulta tuodaan hoitoihin enää pari kertaa vuodessa.

Millaisia hoitotuloksia akupunktiolla saadaan?

Akupunktiolla saadaan myönteinen hoitovaste noin 70 %:lla eläinpotilaista. Mikäli vastetta ei havaita kolmannen hoitokerran jälkeen, diagnoosi on syytä tarkistaa ennen hoidon jatkamista.

Suomalainen akupunktiotutkimus ja Eläinlääketieteellisen ja lääketieteellisen akupunktuurin tutkimusrahasto

Akupunktion moderni tutkimus on tuonut puuttuvia vastauksia kipututkimuksen palapeliin. Esimerkiksi endorfiinien vaikutus kivussa tuli ensimmäisen kerran ilmi juuri akupunktiotutkimuksessa. Yliopistollisessa eläinsairaalassa tutkimukseen ei käytetä koe-eläimiä vaan klinikan potilaat tutkitaan siten, että tulokset täyttävät tieteelliset vaatimukset. Yliopistolla järjestetään myös kliinisiä hoitokokeita, joihin eläinten omistajat voivat osallistua vapaaehtoisesti. Näytteiden analysointi on kuitenkin kallista ja siihen tarvitaan jatkuvasti ulkopuolista tukea.

Mikäli haluat olla tukemassa suomalaista akupunktiotutkimusta, voit tehdä sen Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisen ja lääketieteellisen akupunktuurin tutkimusrahastoon tehdyllä lahjoituksella. Mikään summa ei ole liian pieni – vaatimatonkin lahjoitus lisää uuden tutkimuksen mahdollisuuksia. Rahastoon voi ohjata myös merkkipäiväkeräyksiä.

Tule mukaan tukemaan tiedettä – yhdessä saamme enemmän aikaan!

Anna Hielm-Björkman
ELT, CVA, tutkija

Jukka Kuussaari
Eläinlääkintöneuvos

Helppo ja nopea tapa tehdä lahjoitus on verkkolahjoittaminen. Verkkolahjoituksia voivat tehdä niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin. Tee lahjoitus verkkolahjoituslomakkeella. Kirjoita viestikenttään yhteystietojesi lisäksi ”Eläinlääketieteellisen ja lääketieteellisen akupunktuurin tutkimusrahasto”. Tee lahjoitus verkossa >> 

Seurojen, yhdistysten ja yritysten lahjoitukset: Yhteisöt voivat tehdä lahjoituksia tai välittää viestiä hankkeesta jäsenilleen. Ota yhteyttä lahjoittajasuhteisiin sopiaksesi lahjoituksesta!

Merkkipäivälahjoitus: Syntymäpäivästä, valmistumisesta tai eläkkeellelähdöstä voi tehdä ikimuistoisen ohjaamalla merkkipäivämuistamiset Eläinlääketieteellisen ja lääketieteellisen akupunktuurin tutkimusrahastoon. Ota yhteyttä lahjoittajasuhteisiin keräyksen järjestämiseksi.

Lisätietoja: Lahjoittajasuhteet, Helsingin yliopisto, lahjoittajasuhteet@helsinki.fi tai 029 41 21650
PL 53, 00014 Helsingin yliopisto

Lisätietoa eläinakupunktiosta: Kliininen opettaja Anna Hielm-Björkman, etunimi.sukunimi@helsinki.fi, 029 41 57391

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Yliopistollinen eläinsairaala