Ekonometriassa tutkitaan monimutkaisia taloudellisia ilmiöitä

Ekonometriassa tilastotiedettä sovelletaan taloudellisten ilmiöiden tutkimiseen. Ekonometrikot mallintavat talouden ilmiöitä yhteiskunnan, kuluttajan ja yritysten näkökulmasta tilastotieteen menetelmiä käyttäen. Tavoitteena on ymmärtää, miten talous toimii ja myös ennustaa tulevaa kehitystä.

Helsingin yliopistolla ekonometriaan erikoistutaan kolmantena opiskeluvuotena, kun kaksi ensimmäistä vuotta keskitytään laajasti matematiikan ja tilastotieteen perusteisiin. Ekonometrian opettaja Leena Kalliovirta suosittelee opintoja uteliaille ja analyyttisille mielille.

– Ekonometriassa – kuten oikeastaan kaikessa matematiikassa – tehdään pohdiskelevaa ja syvällistä ongelmanratkaisua. Periksiantamaton mieli on tärkeä työkalu opiskelijalle. Nämä opinnot vaativat intoa perehtyä pitkäjänteiseen työskentelyyn. Taidot kehittyvät opintojen edetessä, ja opiskelijat huomaavat pystyvänsä ratkomaan monimutkaisia ongelmia, Kalliovirta kertoo.

Päivittäiset opinnot ovat pitkälti luentomuistiinpanojen ja kirjojen lukemista sekä laskuharjoitusten tehtävien ratkaisemista yksin ja ryhmässä. Kumpulan kampuksella on panostettu siihen, että tilat taipuvat monenlaiseen työskentelyyn ja opiskelijat pääsevät kohtaamaan toisiaan.

– Opintoja on paljon myös verkossa ensimmäisenä opintovuotena, mutta kampuksen luennot ovat mielestäni tärkeä työskentelyrytmin rakentaja. Me haluamme panostaa siihen, että kaikki saavat opiskella tavalla, joka tukee parhaiten oppimista. Suuri osa opiskelijoistamme pitää erittäin paljon yhteistyöskentelystä, Kalliovirta sanoo. 

Palkinto seisoo näissä opinnoissa lopussa – pitkäjänteistä työtä tekemällä opiskelijoiden ei tarvitse murehtia, löytyykö töitä valmistumisen jälkeen.

Työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät kaikille matemaattisten tieteiden kandiohjelmasta valmistuneille. Isoja työnantajia ovat mm. valtion tutkimuslaitokset, valtionhallinto, EU:n tutkimuslaitokset sekä pankit ja vakuutuslaitokset Suomessa ja ulkomailla. 

– Sanoisin, että palkinto seisoo näissä opinnoissa lopussa – pitkäjänteistä työtä tekemällä opiskelijoiden ei tarvitse murehtia, löytyykö töitä valmistumisen jälkeen. Uraa voi rakentaa niin Suomeen kuin ulkomaillekin, sillä ohjelmamme on kansainvälinen, Kalliovirta kertoo. 

Jos omasta matematiikan pohjasta on epävarma, ei se muodostu esteeksi ekonometrian opinnoissa menestymiselle. Matemaattisten tieteiden kandiohjelmaan tullaan lukion pitkällä matematiikalla, mutta opintojen alkupäässä käydään perusteet tarkasti uudelleen läpi.

Näissä opinnoissa kaikki ei ole kiinni siitä, miten on pärjännyt lukiossa. Työmäärä on kohtuullinen ja täällä kyllä pärjää ja kehittyy. Tärkeää on, että on valmis tekemään töitä pitkäjänteisesti ja, että matematiikka ja ongelmanratkaisu kiehtovat, Kalliovirta sanoo.