Ura ja työelämä

Kandiohjelman pääasiallinen tarkoitus on antaa valmiudet maisteriohjelmiin siirtymistä varten.

Kandiohjelman alojen maisterit työllistyvät hyvin. He työskentelevät monipuolisesti yksityisellä sektorilla, talouden ja teollisuuden vaativissa työtehtävissä, asiantuntijoina valtionhallinnossa ja opetustehtävissä. Moni maistereista jatkaa tohtorintutkintoon asti. Matemaattisten alojen tohtorit työskentelevät esimerkiksi yliopistoissa sekä muissa yksityisen ja julkisen sektorin tutkimusyksiköissä.

Kandidaatin tutkinnon suoritusoikeuteen matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa liittyy automaattisesti myös oikeus suorittaa maisterin tutkinto Helsingin yliopistossa, ja ns. optio-ohjelmat on kirjattu jokaisen aloittavan opiskelijan opiskeluoikeuteen. Maisterivaiheen opintoihin voi jatkaa kandin suorittamisen jälkeen yhdessä useammasta vaihtoehtoisesta maisteriohjelmasta Helsingin yliopistossa.

Alumnitarina: Marcus Leivo työllistyi ohjelmistoalalle

– Matematiikka on opettanut minua ajattelemaan loogisesti ja täsmällisesti. Tuo taito on todella tärkeä ohjelmoijalle, ohjelmistosuunnittelijana Optenni Oy:ssä työskentelevä Marcus Leivo sanoo.

Leivo valmistui vuonna 2020 Helsingin yliopistosta maisteriksi pääaineenaan matematiikka.

– Hain aikoinaan matematiikkaa opiskelemaan, koska pidän sen eksaktiudesta ja loogisuudesta. Siinä väite on joko tosi tai epätosi mutta ei mitään siltä väliltä, Leivo muistelee.

Työssään hän ylläpitää Optenni Lab -ohjelmistoa, joka on antennien sovituspiirien suunnitteluohjelmisto.

– Matematiikkaa tarvitaan hyvin yllättävissäkin työtehtävissä. Uramahdollisuudet ovat laajat. Sivuainevalinnoilla omia mahdollisuuksiaan voi vielä laajentaa, Leivo pohtii.

Alumnitarina: Tutkija Anna Suomenrinne-Nordvik kohentaa kansanterveyttä matematiikan avulla

Matemaatikko Anna Suomenrinne-Nordvik laati keväällä 2020 mallinnuksia koronaepidemian leviämisestä. Nyt hän laskee, millainen HPV-seulonta olisi tulevaisuudessa hyvä ja järkevä. Ennen tutkijan uraansa THL:ssä Suomenrinne-Nordvik opiskeli pääaineenaan matematiikkaa Helsingin yliopistossa.

Opintojen aikana Suomenrinne-Nordvik innostui analyysista ja erityisesti dynaamisista systeemeistä. Molempia hyödynnetään paljon biomatematiikassa, jonka maisteriohjelmaan hän hakeutui. Sivuaineina hän opiskeli tilastotiedettä ja tietojenkäsittelytiedettä.

– Biomatematiikassa käytetään matemaattisia malleja selittämään biologisia ilmiöitä. Erilaiset ekologiset mallit ja tartuntatautimallit ovat biomatikkaa, Suomenrinne-Nordvik selittää.

Ja juuri maailman selittäminen matematiikan avulla on se, mikä Suomenrinne-Nordvikiä edelleen kiehtoo. Monen mielestä abstraktiltakin tuntuva matematiikka on oiva työkalu, kun haluaa ymmärtää todellisen maailman ilmiöitä.

Maisterioptiot

Opintosuunta vaikuttaa maisteriohjelmavaihtoehtoihin.

Tältä sivulta löydät suorat maisterioptiot jokaisesta opintosuunnasta ilman mainintoja lisävaatimuksista ja lisäksi nimien yhteydestä linkit, joista voit tutustua maisteriohjelmiin tarkemmin. Suoriin maisterioptioihin pääset valitsemalla maisteriohjelmasi kanditutkinnon valmistumispyynnön yhteydessä.

Voit myös hakea oikeutta jatkaa joihinkin maisteriohjelmiin ja opintosuuntiin erillisellä ilmoittautumismenettelyllä. Näihin optioihin otetaan vain tietty määrä opiskelijoita. Näihin maisterioptioihin voit erikseen ilmoittautua kandidaatin tutkinnon suorittamisen aikana ilmoittautumisaikojen puitteissa.

Voit lukea maisterioptioista ja ilmoittautumismenettelystä lisää Opiskelijan ohjeiden artikkelista Jatkaminen maisteriohjelmaan. Jos artikkelissa on annettu maisteriohjelman nimi ilman erillisiä lisävaatimuksia, niin tämä tarkoittaa, että kyseisen maisteriohjelman vaatimat hakukriteerit sisältyvät opintosuuntasi pakollisiin opintoihin. Jos artikkelissa on annettu maisteriohjelman nimi ja lisäksi erillisiä lisävaatimuksia, niin sinun tulee suorittaa oman opintosuuntasi pakolliset opinnot ja lisäksi kyseisen maisteriohjelman vaatimat hakukriteerit.

Ekonometrian opintosuunnan maisterioptiot

Luethan kiinnostavan maisteriohjelman mahdollisista lisävaatimuksista Opiskelijan ohjeiden artikkelista Jatkaminen maisteriohjelmaan.

Taloustieteen maisteriohjelma

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma

Life Science Informatics -maisteriohjelma

Datatieteen maisteriohjelma

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnan maisterioptiot

Luethan kiinnostavan maisteriohjelman mahdollisista lisävaatimuksista Opiskelijan ohjeiden artikkelista Jatkaminen maisteriohjelmaan.

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma

Life Science Informatics -maisteriohjelma

Datatieteen maisteriohjelma

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma

Tilastotieteen opintosuunnan maisterioptiot

Luethan kiinnostavan maisteriohjelman mahdollisista lisävaatimuksista Opiskelijan ohjeiden artikkelista Jatkaminen maisteriohjelmaan.

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma

Life Science Informatics -maisteriohjelma

Datatieteen maisteriohjelma

Taloustieteen maisteriohjelma

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma

Kaikkien opintosuuntien maisterioptiot

Luethan kiinnostavan maisteriohjelman mahdollisista lisävaatimuksista Opiskelijan ohjeiden artikkelista Jatkaminen maisteriohjelmaan.

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma (LingDig)

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma - väestötieteen opintosuunta

Filosofian maisteriohjelma

Voit myös hakea oikeutta jatkaa joihinkin maisteriohjelmiin ja opintosuuntiin erillisellä ilmoittautumismenettelyllä. Voit lukea maisterioptioista ja ilmoittautumismenettelystä lisää Opiskelijan ohjeiden artikkelista Jatkaminen maisteriohjelmaan.

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.