Postdoc-foorumi
PostDoc-foorumi on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien rahoittama poikkitieteellinen yhteiskehittämisohjelma Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston tutkijatohtoreiden sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien välillä.

PostDoc-foorumin tavoitteena on kehittää kaupunkiteemaista tutkimusta, tiedonvaihtoa ja yhteistyötä yliopistojen ja kaupunkien välillä. Tutkijatohtorit ovat joko työsuhteessa Helsingin yliopistoon tai Aalto yliopistoon, mutta heidän tutkimusteemansa poikkileikkaavat kaupunkien strategioita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaupungit haarukoivat tutkimuksen teemoja ja aiheita, kun taas Helsingin yliopisto tai Aalto yliopisto vastaavat niihin sopivimpien tutkijatohtorien rekrytoimisesta. Tutkijatohtorit työskentevät omien tiedekuntiensa lisäksi osana poikkitieteellistä PostDoc-foorumia.

Nykyinen sopimuskausi on viisivuotinen aikavälillä 2018-2023 ja se kattaa yhteensä kahdeksan tutkijatohtorin rahoituksen. Yhteiskehittämisohjelma lähtee liikkeelle yhteisellä tilaisuudella, jossa tutkijatohtorit ja kaupunkien edustajat keskustelevat tutkimuksen aiheista. Tutkimuksen edetessä tutkijatohtorit pitävät tuloksistaan esitelmiä ja samalla esittelevät tieteenalansa muuta ajankohtaista tutkimusta. Kaupungit puolestaan tarjoavat tutkijatohtoreille aineistoja, tapauksia ja kontakteja sekä esittelevät ajankohtaisia kaupunkipoliittisia ja –tutkimuksellisia aiheita. Nykyisellä sopimuskaudella olevia tutkijatohtoreita ovat Seona Candy, Lasse Tarkiainen, Isabel Ramos Lobato, Nilay Kilinc, Yu-Shan Tseng, Anna Zhelnina, Christina Bratu ja Marco Lovati.