Liity Urbarian jäseneksi!
Ensimmäinen kutsu Urbaria yhteisön kokoon kutsumiseksi käynnistettiin lokakuussa 2018. Nyt yhteisön jäsenet voivat hakea virallista jäsenyyttä ja affiliaatiota Urbariaan.

Ur­ba­rian jä­se­nyys ja af­fi­li­aa­tio

Ensimmäinen kutsu yhteisöön keräsi yhteen asiantuntijoita laajasti eri tiedekunnista ja tutkimusyksiköistä. Yhteensä yli 130 tutkijaa ilmaisi kiinnostuksensa liittyä yhteisön jäseneksi ja saimme samalla arvokasta tietoa monitieteellisestä kaupunkitutkimuksesta Helsingin yliopistossa.

Yhteisö kokoontui yhteen ensimmäistä kertaa joulukuussa 2018 kick-off työpajassa tunnistaakseen ja kommunikoidakseen tarpeitaan, toiveitaan ja visioitaan instituuttia koskien. Työpajan tuloksena tunnistettiin, että tutkijat kaipaavat vuorovaikutteista yhteisöä ja mahdollisuutta kehittää monitieteellistä tutkimusta ja rakentaa uusia verkostoja. Urbaria tiimi haluaa kiittää kaikkia tutkijoita arvokkaasta työstä. Nyt on organisoitumisen ja osallistumisen aika!

Mik­si ha­kea Ur­ba­rian jä­se­nyyt­tä?

Ur­ba­rian jä­se­ne­nä sinä:

 • saat affiliaatiomerkinnän Urbariaan
 • pääset osaksi Kaupunkiakatemian verkostoa, aktiviteetteja ja projekteja (yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa)
 • solmit uusia yhteyksiä sekä kansallisesti että kansainvälisesti
 • voit osallistua yhteisten tapahtumien, seminaarien ja aktiviteettisen suunnitteluun ja järjestämiseen
 • saat tukea, koulutusta ja materiaaleja viestintääsi ja mediasuhteitasi tukemaan
 • saat Urbaria uutiskirjeen ja tietoa tulevista projekteista
 • voit halutessasi opettaa Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelmassa
 • voit hakea potentiaalista Urbaria rahoitusta (Urbaria on osa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston Urban Finland aloitetta uuden jaetun monitieteellisen kaupunkitutkimuksen ekosysteemin perustamiseksi)

Kuin­ka haet jä­se­nyyt­tä?

Urbarian jäsenyys on avoin kaikille Helsingin yliopistoon affilioituneille tutkijoille, joilla on tohtorintutkinto, ja tohtorikoulutettaville. Urbarian tutkimus keskittyy kaupunki- ja aluetutkimukseen. Urbaria yhteisön jäsenillä on suunnitelmia kaupunki- aluetutkimuksen alalla sekä todennettua aikaisempaa ja käynnissä olevaa tutkimusta alalta (julkaistuja vertaisarvioituja artikkeleita).

Kaikki Urbarian jäsenet ovat tervetulleita ottamaan osaa yhteisöön heidän intressiensä mukaisilla tavoilla. Jäseniä ohjataan valitsemaan seuraavista mahdollisuuksista:

 1. Seminaarien ja tapahtumien järjestäminen
 2. Urbaria blogiin kirjoittaminen
 3. Opettaminen ja/tai pro gradujen ohjaaminen Kaupunkitutkimuksen ja –suunnittelun maisteriohjelmassa
 4. Osallistuminen tapahtumiin ja ajankohtaisten uutisten saaminen

Löydät liittymislomakkeen tästä.

Urbarian johtoryhmä arvioi jäsenhakemukset 4-6 kertaa, johon kuuluu edustajat matemaattis-luonnontieteellisestä, valtiotieteellisestä, humanistisesta ja bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa. Hakulomake on jatkuvasti avoinna.

HEL­SUS pro­fes­so­rit ja jä­se­net

Kaikki Helsus professorit ja jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita liittymään Urbariaan. Jos sinulla on jo HELSUS KATI jäsenyys, saat automaattisesti Urbarian jäsenyyden. Muut HELSUSin jäsenet hakevat Urbaria jäsenyyttä erikseen.

Jäseniä kehotetaan lisäksi liittymään urbaria-members(at)helsinki.fi –postituslistalle. Liittymisohjeet näet täältä tai voit pyytää Urbarian koordinaattoria lisäämään sinut listalle.

Lisätietoja jäsenyydestä antaa Urbarian yhteyspäällikkö Mikko Posti. Katso yhteystiedot täältä.