Kestävät kaupungit
Kestävät kaupungit –tutkimusteema tähtää kohti kestävämpää urbaania tulevaisuutta. Tutkimusteema on muodostettu Kestävyystieteen instituutti HELSUSin ja Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian yhteistyönä.
Kestävien kaupunkien teemat

Vaikka kestävät kaupunkiympäristöt voivat tukea yksilön terveyttä ja hyvinvointia, eivät ne aina ole oikeudenmukaisia tai yhdenvertaisia paikkoja. Tutkimuksessa pyrimme ymmärtämään monitasoisen hallinnon prosesseja ja ongelmia liittyen sosiaaliseen kestävyyteen, vallan jakautumiseen ja osallisuuteen eri tieteenalojen näkökulmasta. Tutkimus keskittyy etenkin seuraaville alueille:

 • Kestävyyden moniäänisyyden ja –arvoisuuden ymmärrys ja osallistaminen
 • Monitasoinen hallinto ja aktiivinen kansalaisuus
 • Poliittiset koalitiot ja kaupunkien ja maaseudun keskinäinen suhde
 • Kestävyystiedon yhteistoiminnallinen tuotanto
 • Kansalaisten valmius sosio-ekologisiin muutoksiin

Digitaaliset ja teknologisoituvat luontopohjaiset ratkaisut ovat kriittisiä ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi kaupungeissa. Tutkimme älykaupunkien kehittyvää diskurssia ja arvioimme kriittisesti sen vaikutuksia kestävälle kaupunkikehitykselle. Kehitämme uusia teorioita, työkaluja, metodeja ja prosesseja kollektiivisten hyötyjen ja kulujen arviointiin sekä lisäämme ratkaisujen sosiaalisten, ekologisten ja teknologisten systeemien vuorovaikutusta seuraavilla kriittisillä aloilla:

 • Luontopohjaisten ratkaisujen suunnittelu, toimeenpano ja seuranta
 • Kestävän kaupunki-infrastruktuurin suunnittelu ja hallinnointi
 • Kriittiset näkökulmat älykkääseen, vihreään, ilmastoneutraaliin ja kestävään kaupunkiin
 • Systeemiset näkökulmat ilmastoneutraaliin kaupunkiin

Tarvitsemme uusia talouden malleja, jotta ihmiset voivat elää planeetan kantokyvyn rajoissa. Uudistuvat ja vauraat kaupunkitaloudet tukevat kiertokulkua, jossa raha, tieto, resurssit, hyödykkeet ja palvelut tukevat ekologista ja inhimillistä hyvinvointia. Tutkimus keskittyy seuraaville keskeisille aloille:

 • Materiaalien, veden ja resurssien palautuminen ja kierrätys
 • Jakamistalous ja muut vaihdon muodot
 • Kestävän energiamuutoksen uudet narratiivit
 • Uudistuva kaupunkisuunnittelu
 • Markkinapohjaiset kannusteet uudistuville kaupunkijärjestelmille

Kaupungit kohtaavat monia haasteita yrittäessään siirtyä nopeasti kohti ilmastoystävällisiä elämäntapoja tukien samalla inhimillistä hyvinvointia ja sosiaalista yhteisöllisyyttä. Kehitämme uutta teoriaa, työkaluja, metodeja ja prosesseja tukemaan siirtymiä kohti yhteisöllistä, terveellistä ja ilmastoystävällistä elämätapaa näillä keskeisillä alueilla:

 • Terveelliset ja ilmastoystävälliset elämäntavat kaupungeissa
 • Kestävät ruokajärjestelmät kaupungeissa
 • Paikan tunne ja uudistava paikan tekeminen (placemaking)
 • Kestävä liikkuminen ja kaupungistuminen
 • Sosiaaliset ja ympäristöliikkeet kestävien siirtymien puolesta
 • Esteet ja mahdollisuudet ilmastoystävälliselle elämäntavalle