POLITICS

politics

 

POLITICS-tutkimusteema pyrkii ymmärtämään kaupungistumisen toiminnallisia periaatteeita sekä kaupunkiympäristöjen ja -kokemusten tuottamisen politiikkaa. Teeman tutkijat keskittyvät tarkastelemaan sitä, miten kaupungistuminen rakentuu erilaisissa maantieteellisissä konteksteissa erityisesti Pohjois-Eurooppalaisesti näkökulmasta. Erilaisten kaupungistumisen prosessien ja mallien ymmärtämisen myötä voidaan tuottaa uusia näkemyksiä siitä, miten kaupungistumisen paikalliset ja transnationaaliset prosessit sekä niihin liittyvät ideat, toiminnat ja instituutiot yhdistyvät kaupunkiympäristöjen rakentumisessa. Tutkimusteema tarkastelee lisäksi kaupunkipolitiikan kipukohtia, erilaisia tiedon tuottamisen tapoja ja käyttöjä, pääoman kiertokulkua sekä poliittisten yhteenliittymien muodostumista.