Ihmiset instituutissa

Tältä sivulta löydät instituutissa työskentelevät henkilöt ja heidän yhteystietonsa. Ota rohkeasti meihin yhteyttä!
Kaupunkitutkimusinstituutin johto

Mari Vaattovaara on Kaupunkimaantieteen professori Helsingin yliopistossa ja Kaupunkitutkimusinstituutin johtaja. Hänen tutkimuksensa keskittyy sosiaaliseen ja alueelliseen kehitykseen kaupungeissa, segregaatioon, maahanmuuttoon, asumiseen ja asuntopolitiikkaan. Lisäksi hän on työskennellyt saavutettavuus, luovuus ja tietotyön alojen projekteissa ja pohtinut kaupunkialueiden kilpailukykyä. Tutkimuksen lisäksi Mari Vaattovaara on suosittu julkinen keskustelija.

Juri Mykkänen on Urbarian varajohtaja ja vanhempi yliopistonlehtori yleisessä valtio-opissa. Mykkänen on ollut Urbarian johtoryhmän jäsen vuodesta 2018 ja varajohtajana toukokuusta 2019. Tutkimuksellisesti Mykkänen on kaikkiruokainen, mutta erityisesti hän on kiinnostunut poliittisista instituutioista, poliittisesta kommunikaatiosta, tutkimusmenetelmistä, yhteiskuntateoriasta ja taloudesta kulttuuri-ilmiönä.

Instituutin yhteyspäällikkö

Mikko Posti toimii Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian yhteyspäällikkönä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu Urbarian tutkijaverkoston koordinointi, Urbarian seminaarit, kumppanuussuhteet, kaupunkitutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittäminen ja instituutin viestintä.

Voit ottaa yhteyttä Mikkoon kaikissa Urbariaa koskevissa asioissa! 

Yhteys­tiedot

Sähköposti: mikko.posti@helsinki.fi
Puhelin: +358 50 471 6334

Hankekoordinaattori

Jussi Jännes koordinoi tutkimushanketta sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden indikaattoreista Suomessa, joita voidaan seurata ja soveltaa kaupunginosa- ja korttelikohtaisesti. Hanke tulee pohjautumaan useisiin vuoropuheluihin eri johtavien asiantuntijoiden välillä, ja sen päämääränä on monipuolisesti ja käytännönläheisesti ohjata kaupunkikehitystä ja kehityksen seuraamista, sekä tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua, kestävämpään suuntaan.

Jussiin voi olla yhteydessä tutkimushankkeen tiimoilta.

Yhteystiedot

Sähköposti: jussi.jannes@helsinki.fi 

Puhelin: +358 505 994 744

Kaupunkitutkimusinstituutin johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on edistää instituutin alaan kuuluvaa tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta Helsingin yliopistossa ja valtakunnallisesti. Johtoryhmä tukee instituutin johtajaa instituutin johtamisessa. Johtoryhmä käsittelee instituutin toiminnan, talouden ja henkilöstön suunnitelmia ja seurantaa, laadunhallintaa, toimintaraportointia, viestintää ja muita instituutin toiminnan kannalta keskeisiä asioita.

 

Johtoryhmän puheenjohtaja

vararehtori Kai Nordlund

Ma­te­maat­tis-luonnon­tieteellinen tiede­kunta

  • dekaani Sasu Tarkoma (varadekaani Samuli Siltanen)
  • varadekaani Sami Moisio (professori Tuuli Toivonen)

Val­tio­tie­teel­li­nen tiede­kunta

  • varadekaani Timo Kaartinen (varadekaani Jari Eloranta)
  • vanhempi yliopistonlehtori Juri Mykkänen (apulaisprofessori Veikko Eranti)

Bio- ja ympäristö­tieteellinen tiede­kunta

  • varadekaani Atte Korhola (professori Sirkku Juhola) 
  • professori Ian MacGregor Fors (yliopistolehtori Johan Kotze)

Hu­ma­nis­ti­nen tiede­kunta

  • varadekaani Mirkka Lappalainen (varadekaani Tiina Airaksinen)
  • professori Laura Kolbe (yliopistolehtori Terhi Ainiala)