Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

Dosentti voi osallistua edustamansa oppiaineen opetukseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.

Tiedekuntaneuvosto arvioi hakijan edellytykset dosentin arvon myöntämiselle. Dosentin arvon myöntää tiedekuntaneuvoston esityksestä Helsingin yliopiston kansleri. Dosentin arvo käännetään englanniksi sanoilla ”Title of Docent” ja arkikielessä Docent.

Kevätlukukauden haku on 1.3.–31.3.2018. Seuraava haku on syyskuussa 2018.