Tutkimuksen laatu

Kasvatustieteellinen tiedekunta kehittää ja tukee aktiivisesti tukimustoimintaansa.

Kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on ollut kansainvälinen strateginen neuvottelukunta (Strategic Advisory Board, SAB) vuodesta 2020 lähtien. Neuvottelukunnan tarkoituksena on tukea tiedekunnan strategista kehittämistä ja toimia tiedekunnan johdon tukena ja kriittisenä keskustelukumppanina toiminnan kehittämisessä.

Neuvottelukunnan jäsenten toimikausi on pääsääntöisesti neljä vuotta. Jäseniksi kutsutaan neljästä kuuteen asiantuntijaa, joilla on tiedekunnan kannalta relevanttia asiantuntemusta sekä kasvatustieteellisestä tutkimuksesta ja koulutuksesta että alan arviointi- ja johtamistehtävistä.

Tiedekunnan kansainväliseen strategiseen neuvottelukuntaan toimikaudella 2020–2023 kuuluvat:

  • Professori, varadekaani Sharon Lynn Kagan (Columbia University, Teachers College)
  • Professori, varajohtaja Alison Fuller (University College London)
  • Professori, osastonjohtaja Wim Gijselaers (Maastricht University)
  • Professori, osastonjohtaja Ola Erstad (University of Oslo)
  • Professori, dekaani Lin Goodwin (University of Hong Kong)

Viimeisin Helsingin yliopiston tutkimuksen kansainvälinen arviointi tehtiin 2018–2019.
Seuraava arviointi tehdään 2025–2026.

Lisätietoja

Kasvatustieteellinen tiedekunta on menestynyt erinomaisesti jo vuosia kansainvälisissä yliopistovertailuissa.