Tohtorikoulutus
Tohtorikoulutus kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tarjoaa mahdollisuuden tohtoritutkintoon sisältyviin kiinnostaviin väitöskirjahankkeisiin. Näiden tavoiteaika on neljä vuotta kokopäiväisesti opiskellen.
Tohtorin tutkinnon suorittaminen

Tohtorin tutkinnon suorittaminen edellyttää pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä. Työhön kuuluvat väitöskirjatutkimuksen kirjoittaminen sekä muut opinnot. Tohtorin tutkinnon tavoitteena ovat tieteellisesti merkittävä väitöskirja sekä laajemmin yhteiskuntaa kasvatustieteellisillä sovelluksilla palveleva tutkimusperustainen asiantuntijuus.  Vain osa tohtoreista jatkaa uraansa yliopistotutkijana, ja opintoja suunnitellessa onkin hyvä huomioida, että ura voi jatkua haastavissa tehtävissä yliopiston ulkopuolella.

Kasvatustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet tohtorit ovat monipuolisen koulutuksen saaneita tieteellisiä asiantuntijoita, joilla on edellytykset toimia vaativissa yliopistollisissa tutkimus- ja opetustehtävissä sekä akateemista ammattitaitoa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Tohtorikoulutus toteutetaan Helsingin yliopistossa tohtoriohjelmissa, jotka kuuluvat johonkin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Kasvatustieteellisen tiedekunnan vastuulla on kaksi tohtoriohjelmaa, jotka kuuluvat humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkijakouluun. Lisäksi kasvatustieteellisen alan tohtorintutkinnon voi suorittaa muiden tiedekuntien koordinoimissa tohtoriohjelmissa.

Tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
  • saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa
  • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
  • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tulee jatkokoulutukseen hyväksytyn opiskelijan suorittaa tohtorikoulutuksen opinnot, osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Tavoitteena on suorittaa tohtorin tutkinto neljässä vuodessa. Tohtorikoulutus edellyttää jatko-opiskelijalta oma-aloitteisuutta ja väitöskirjatutkimuksen toteuttamista suunnitelmallisesti. Tutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista (40 op). Tohtorin tutkinto antaa valmiudet työskennellä vaativissa akateemisissa tehtävissä sekä erilaisissa yhteiskunnan asiantuntijatehtävissä.

Hakuohjeet ja -ajat löytyvät tohtoriohjelmien sivuilta.

Väitöskirja ja ohjeita