Osastot ja yksiköt

Osaston toiminta koostuu yliopiston perustehtävien mukaisesti tutkimuksesta, opetuksesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. 

Tiedekunnan koulutuksista vastaavat kandi- ja maisteriohjelmat, joilla on johtaja ja johtoryhmä.

Kandiohjelma

 • Elina Kontu, johtaja
 • Seija Kairavuori
 • Jan-Erik Mansikka
 • Nina Sajaniemi
 • Erja Syrjäläinen
 • Lotta Uusitalo-Malmivaara
 • Janne Varjo
 • Minja Lahdelma, opiskelija
 • Konstamikko Korhonen, opiskelija
 • Erna Lindberg, sihteeri, koulutussuunnittelija

Maisteriohjelma

 • Inkeri Ruokonen, johtaja
 • Katriina Maaranen
 • Sami Paavola
 • Kirsti Lonka
 • Minna Autio
 • Eira Suhonen
 • Liisa Tainio
 • Krista Laitila, opiskelija
 • Aleksi Vehmassalo, opiskelija
 • Anni Juva, sihteeri, koulutussuunnittelija

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE kouluttaa Helsingin yliopiston opetushenkilöstöä korkeakouluopetuksen ja -oppimisen asiantuntijoiksi. Yksikkö tuottaa ja tukee alan tutkimusta Helsingin yliopistossa ja tekee tutkimusyhteistyötä sekä Suomessa että ulkomailla yliopistopedagogiikkaa tutkivien ja opettavien yliopistojen kesken. 

Lisätietoa ►

Koulutuksen arviointikeskus on tutkimusyksikkö, joka tarjoaa opetuksen ja koulutuksen laatua selvittäviä tutkimus- ja kehittämispalveluja päätöksenteon ja kehittämistoiminnan pohjaksi ja tueksi muun muassa kouluille ja oppilaitoksille, kunnille, yhdistyksille, Opetushallitukselle sekä ministeriöihin. 

Lisätietoa ►

CICERO Learning on kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinoima oppimistutkijoiden verkosto, jolla on Suomen lisäksi laajaa yhteistyötä ympäri maailmaa.

Lisätietoa ►

Helsingin yliopiston koordinoima pohjoismainen huippututkimusyksikkö JustEd (Justice through education in the Nordic Countries) on monitieteinen ja kansainvälinen tutkimusverkosto. 

Lisätietoa ►