Opettajankoulutusfoorumi kokoaa eri yliopistojen kehittämishankkeita yhteen

Opettajankoulutusfoorumin seminaariin kokoontui lähes 100 opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden parissa toimivaa asiantuntijaa. Verkostoituminen ja ajatusten vaihtaminen vahvistavat kehittämishankkeista saatavaa hyötyä.

Kehittämishankkeet uudistamassa suomalaista opettajankoulutusta

Pääministeri Juha Sipilän strategisen hallitusohjelman tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa suomalaista koulutusta kaikilla koulutusasteilla. Tätä tavoitetta varten opetus- ja kulttuuriministeriö on perustanut opettajankoulutusfoorumin vuonna 2016. Opettajankoulutusfoorumi koostuu lukuisista alan asiantuntijoista ja sen päätehtävänä on ollut valmistaa opettajankoulutuksen kehittämisohjelma. Kehittämisohjelman keskeisiin linjauksiin pohjautuen opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut kehittämisavustuksia opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin.

Opettajankoulutusfoorumin seminaarit linkkeinä kehittämishankkeiden välillä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia opettajankoulutuksen kehittämishankkeita on käynnissä useissa Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Kehittämishankkeiden parissa työskentelevät opettajankoulutuksen asiantuntijat kokoontuvat säännöllisesti Opettajankoulutusfoorumin seminaareihin verkostoitumaan ja jakamaan ideoitaan ja kehitysehdotuksiaan. Viimeisin opettajankoulutusfoorumin seminaari järjestettiin Jyväskylässä 5.4.2018. Seminaarissa kuultiin useita asiantuntijapuheenvuoroja, kehittämishankkeita esiintyi hanketorilla ja pienryhmissä toteutettiin jaostotyöskentelyä.

KuKaS-osahanke sai hyvän vastaanoton hanketorilla

Helsingin yliopiston kehittämishankkeesta hanketorilla esittäytyi KuKaS-osahanke. Osahankkeen tavoitteena on kehittää kult­tuu­ri- ja kat­so­mus­sen­si­tii­vis­tä ope­tus­ta ja oh­jaus­ta. KuKaS-osahankkeen johtaja Tapani Innanen kertoi tapahtuman olleen monin tavoin hyödyllinen.

- Kontaktipyyntöjä tuli enemmän kuin KuKaS-hankkeen toiminta-aikana voimme toteuttaa, mutta toivomme tietysti voivamme löytää joitakin jatkomahdollisuuksia näille ideoille, Tapani Innanen kertoo.

Monet KuKaS-osahankkeesta kiinnostuneet kokivat kulttuurisen ja katsomuksellisen kohtaamisen aihepiirin olevan tärkeä ja ajankohtainen. Lisäksi sen käsittelylle opettajankoulutuksessa todettiin olevan erityistä tarvetta.

Asiantuntijapuheenvuoroissa keskityttiin kansainvälisyyteen

Seminaarissa kuultiin myös useita kansainvälisyyteen keskittyviä asiantuntijapuheenvuoroja. Opettajankoulutusfoorumin puheenjohtajan, professori Jari Lavosen mukaan kansainvälinen yhteistyö on tärkeä vetovoimatekijä opettajankoulutuksessa, koska se kytkeytyy laatuun, vaikuttavuuteen ja uudistumiseen. Turun yliopiston vararehtori, professori Riitta Pyykkö puolestaan korosti omassa puheenvuorossaan monipuolisen kielivarannon ylläpitämisen tärkeyttä Suomessa. Seminaarissa kuultiin myös puheenvuoro koulutusviennistä; mitä koulutusvienti tarkoittaa opettajan tai opettajankouluttajan kannalta ja minkälaista osaamista se vaatii.

Seuraava seminaari syyskuussa

Opettajankoulutusfoorumin seuraava seminaari järjestetään syyskuussa 2018 Helsingissä.