Kasvatustieteiden osasto

Kasvatustieteiden osaston toiminta koostuu yliopiston perustehtävien mukaisesti tutkimuksesta, opetuksesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. Kasvatustieteiden osasto toimii Siltavuorenpenkereellä Kruununhaassa.

Johto ja henkilöstö

Osaston johtaja on professori Minna Autio.

Osaston henkilöstö nimikkeittäin.

Osaston tehtävä

Kasvatustieteiden osasto kantaa vastuuta kasvatustieteellisestä tutkimuksesta ja alan koulutuksesta. Opetusta annetaan sekä kaikille opiskelijoille suunnattuina yhteiskursseina että opintosuunnittain eriytyvänä. Osastolla on ruotsinkielinen erityistehtävä, joka merkitsee sekä yleisen kasvatustieteen että opettajankoulutuksen opetusta sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Perustutkintoihin tähtäävien kandi- ja maisteriohjelman sekä kahden tohtoriohjelman ohella opetusta annetaan kansainvälisessä, englanninkielisessä Changing Education -maisteriohjelmassa. 

Organisaatio – tutkimus, opetus, muu toiminta

Henkilöstö on organisoitunut oman tutkimus- ja opetusalansa mukaisesti. Päätutkimusalueiden kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin sekä oppimisen ja vuorovaikutuksen alalla tehtävät tutkimukset tarjoavat myös koulutukseen ja yhteiskuntaan uusimman alan tietouden. Kasvatustieteiden osaston henkilöstöä pyydetään usein asiantuntijoiksi eri tehtäviin. Kansainväliset kontaktit ovat laajat ja erityisesti Afrikan ja Aasian koulutusyhteistyö on ajankohtaista.

Opiskelijoistamme suurin osa kouluttautuu opettajiksi, joten yhteydet oppilaitoksiin ovat tiiviit ja opetusharjoittelua on kahden normaalikoulun lisäksi runsaasti pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Tämä tarjoaa myös opetusharjoittelun ohjaajillemme jatkuvan kosketuksen kenttään. Lisäksi on asiantuntijaharjoittelua eri työpaikoilla.

Historia

Ensimmäinen kasvatustieteen professuuri perustettiin Helsingin yliopistoon vuonna 1852, tuolloin nimikkeenä oli kasvatus- ja opetusoppi ja keskeisenä ajatuksena oli tukea opettajankoulutusta. Nykyinen Kasvatustieteiden osasto jatkaa edeltäjiensä Käyttäytymistieteiden laitoksen (aiemmin Kasvatustieteiden laitos) ja Opettajankoulutuslaitoksen toimintaa. Opettajankoulutus siirtyi yliopistoon vuonna 1974 ja maisteritasoinen luokanopettajakoulutus käynnistyi vuonna 1979.