Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi erillisinä opintoina opettajan pedagogiset opinnot (aineenopettajakoulutus), luokanopettajan monialaiset opinnot ja erilliset erityisopettajan opinnot. Lisäksi tiedekunta tarjoaa valinnaisia opintoja HY:n muiden tiedekuntien opiskelijoille ja JOO-opintoja muiden yliopistojen opiskelijoille.