Opetusaikataulu
Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena opettajan työn ohessa ja koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Järjestyksessään kuudes erikoistumiskoulutus käynnistyy syyskuussa 2022 ja kestää vuoden 2024 maaliskuun loppuun. Koulutuksen aikana työstetään oman työn ja työyhteisön tueksi tehtävä kehittämisprojekti ja sen painotusta suositellaan syksylle 2023. Lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti torstaisin klo 15–18 ja perjantaisin klo 9–16. Osaan lähitapaamisista voi osallistua myös etänä. Opintosuoritusten tekemiseen liittyvät aikataulut varmistetaan syksyn 2022 ensimmäisessä lähitapaamisessa.

Syksyllä 2022 käynnistyvän koulutuksen lähijaksojen aikataulut

  • Digitalisoituva yhteiskunta ja koulu 8.–9.9.2022 ja 29.–30.9.2022
  • Oppiminen, opettaminen ja arviointi digitalisoituvassa koulussa 3.–4.11.2022 ja 1.–2.12.2022
  • Yhteistyöverkostot 2.–3.2.2023​
  • Asiantuntijana 2000-luvun koulussa / 13.–14.4.2023 ja 4.–5.5.2023 ​
  • Kehittämisprojekti / koko 1,5 vuotta, suositellaan painotusta syksylle 2023
  • Koulutuksen ja kehittämisprojektin yhteisöllinen reflektio / 16.–17.11.2023
  • Loppuhaastattelu / maaliskuun 2024 loppuun mennessä