Haku koulutukseen

Tietoja hakukelpoisuudesta ja koulutukseen hakemisesta.

Hakukelpoisuus

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu eri kouluasteiden opettajille. Hakijalla tulee olla varhaiskasvatuksen maisterin (sis. pedagogisen opinnot) -, luokan-, aineenopettajan tai ns. laaja-alaisen opettajan kelpoisuus (opettajan pedagogiset opinnot, 60 op). Korkeakouluopettajilta ei edellytetä opettajan kelpoisuutta (opettajan pedagogiset opinnot 60 op), mutta heidän tulee työskennellä opetustehtävissä. Kaikilla koulutukseen hakeutuvilla tulee olla kokonaisuudessaan vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta.

Ha­ke­mi­nen

Haku seuraavaan, syksyllä 2024 alkavaan koulutukseen on avoinna 25.3.–12.5.2024. Avaa hakulomake.

Hakemukseen liitetään alla mainitut liitetiedostot: 

1. Kopio tutkintotodistuksesta/-todistuksista, josta edellä kuvattu hakukelpoisuus käy ilmi.
2. CV, josta hakuedellytyksenä oleva vähintään 3 vuoden opetusalan työkokemus käy ilmi.
3. Motivaatiokirje (enintään 2 sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin.

  • Miksi haet erikoistumiskoulutukseen?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on työyhteisöllesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oppilaillesi/opiskelijoillesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oman asiantuntijuutesi kehittymiselle?
  • Millaisena näet tulevaisuuden työsi?

Hakemukseen voi liittää lisäksi seuraavat liitteet, jotka huomioidaan opiskelijavalinnassa:

4. Työnantajan suostumus erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle ja kehittämisprojektin toteuttamiselle.
5. Työnantajan suosituksen erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle.
6. Lisätietoja esimerkiksi muusta ammatillisesta kouluttautumisesta tai vastuutehtävistä.

Va­lin­ta­me­net­te­ly

Koulutukseen valitaan kiintiön mukainen määrä hakukelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Jotta koulutus voidaan toteuttaa, tulee siinä olla vähintään 10 opiskelijaa.

Koulutukseen ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen toukokuun loppuun mennessä. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Hin­ta ja ra­hoi­tus

Koulutuksen hinta on 1.8.2021 alkaen 60 euroa / opintopiste eli yhteensä 3600 euroa (Dekaanin päätös 15.12.2020. Päätös perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutukselle myöntämän rahoituksen käyttöehtoon). Maksun voi suorittaa useammassa erässä ja maksun voi jakaa esimerkiksi kunnan, koulun ja osallistujan kesken. Koulutukseen voi hakea myös tukea muun muassa erilaisilta säätiöiltä.

Lisätietoja

Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja -menettelystä saat Sorella Karmelta.