Haku koulutukseen

Tietoja hakukelpoisuudesta ja koulutukseen hakemisesta.

Hakukelpoisuus

Erikoistumiskoulutukseen voivat hakea varhaiskasvatusyksiköiden, ala- ja yläkoulun, lukion, ammattikoulun, ammattikorkeakoulun, yliopiston ja vapaan sivistystyön opettajat sekä koulujen ja oppilaitosten rehtorit. Hakijalla tulee olla varhaiskasvatuksen maisterin (sis. pedagogisen opinnot) -, luokan-, aineenopettajan tai ns. laaja-alaisen opettajan kelpoisuus (opettajan pedagogiset opinnot, 60 op) sekä kokonaisuudessaan vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta. 

Ha­ke­mi­nen

Haku seuraavaan, syksyllä 2024 alkavaan koulutukseen on avoinna 25.3.–5.5.2024. Hakulomake aukeaa 25.3.2024 alkaen: Hakulomakkeelle.

Hakemukseen liitetään alla mainitut liitetiedostot: 

1. Kopio tutkintotodistuksesta/-todistuksista, josta hakuedellytyksenä oleva opettajankelpoisuus käy ilmi.
2. CV, josta hakuedellytyksenä oleva vähintään 3 vuoden opetusalan työkokemus käy ilmi.
3. Motivaatiokirje (enintään 2 sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin.

  • Miksi haet erikoistumiskoulutukseen?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on työyhteisöllesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oppilaillesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oman asiantuntijuutesi kehittymiselle?
  • Millaisena näet tulevaisuuden työsi?

Hakemukseen voi liittää lisäksi seuraavat liitteet, jotka huomioidaan opiskelijavalinnassa:

4. Työnantajan suostumus erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle ja kehittämisprojektin toteuttamiselle.
5. Työnantajan suosituksen erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle.
6. Lisätietoja esimerkiksi muusta ammatillisesta kouluttautumisesta tai vastuutehtävistä.

Va­lin­ta­me­net­te­ly

Koulutukseen valitaan kiintiön mukainen määrä hakukelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Jotta koulutus voidaan toteuttaa, tulee siinä olla vähintään 10 opiskelijaa.

Koulutukseen ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen toukokuun loppuun mennessä. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Hin­ta ja ra­hoi­tus

Koulutuksen hinta on 1.8.2021 alkaen 60 euroa / opintopiste eli yhteensä 3600 euroa (Dekaanin päätös 15.12.2020. Päätös perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutukselle myöntämän rahoituksen käyttöehtoon). Maksun voi suorittaa useammassa erässä ja maksun voi jakaa esimerkiksi kunnan, koulun ja osallistujan kesken. Koulutukseen voi hakea myös aikuiskoulutustukea tai muuta tukea muun muassa erilaisilta säätiöiltä.

Lisätietoja

Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja -menettelystä saat Sorella Karmelta.