Koulutuksen esittely

Opettajille suunnattu Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa.

Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille. Koulutus on suunnattu kaikkien kouluasteiden opettajille. Syksyllä 2024 alkavassa koulutuksessa kuitenkin uutuutena korkeakouluopettajille eriytettyjä osuuksia.

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja on digitaalisen oppimisen ja opettamisen asiantuntija. Hän ymmärtää digitalisoituvan yhteiskunnan koulun toimintaan mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet ja osaa soveltaa tätä tietoa oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien kehittämisessä, arvioinnissa, koulun toiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen toiminnassa.

Koulutuksessa perehdytään tutkimus- ja kehittämistietoon pohjautuviin opetuskäytänteisiin ja kehittämismalleihin, digitaalisiin sovelluksiin, oppimisympäristöihin ja materiaaleihin. Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena opettajan työn ohessa, ja koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Opetus koostuu lähitapaamisista, asiantuntijoiden alustuksista (etäyhteysmahdollisuus), webinaareista, työpajoista, vierailuista ja itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksessa hyödynnetään aktiivisesti digitaalisia työvälineitä ja palveluja ja tehdään kehittämisprojekti oman työn ja työyhteisön kehittämisen tueksi.

Koulutuksen hinta on 1.8.2021 alkaen 60 euroa / opintopiste eli yhteensä 3600 euroa (Dekaanin päätös 15.12.2020. Päätös perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutukselle myöntämän rahoituksen käyttöehtoon). Maksun voi suorittaa useammassa erässä ja maksun voi jakaa esimerkiksi kunnan, koulun ja osallistujan kesken. 

Voit seurata koulutuksen etenemistä Digi-Erkon blogissa sekä Twitterissä #digierko.