Mikä on digierko?

Tallenne DigiErko-koulutuksen esittelywebinaarista 14.3.2024.

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus on pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille. Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena opettajan työn ohessa ja koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Järjestimme 14.3.2024 avoimen webinaarin, jossa esittelimme erikoistumiskoulutuksen sisällön, laajuuden ja hyödyt. Oheisella tallenteella vastuukouluttaja, yliopistonlehtori Tiina Korhonen ja koulutuksen koordinoinnista vastaava projektipäällikkö Sorella Karme kertovat koulutuksesta.

Haku seuraavaan, syksyllä 2024 käynnistyvään koulutukseen on avoinna 25.3.–5.5.2024.