Kouluttajat

Kouluttajina Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksessa toimivat Helsingin yliopiston ja yliopiston verkostojen kouluttajat sekä alan asiantuntijat. Vastuukouluttajana toimii Innokas-verkoston johtaja Tiina Korhonen.
Tiina Korhonen

Tiina Korhonen toimii yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja johtaa koulun kokonaisvaltaista kehittämistä tukevaa valtakunnallista Innokas-verkostoa. Verkostoon kuuluu 13 koordinaatioaluetta ja yli 700 koulua eri puolilta Suomea. Hänellä on yli kymmenen vuoden työkokemus opettajan ja täydennyskouluttajan tehtävistä sekä koulun johtotehtävistä. Hän on toiminut myös innovatiivisen koulun ja innovaatiokasvatuksen kehittämiseen tähtäävän oppimiskeskuksen johtajana Espoossa. Hän on vetänyt useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita ja toiminut asiantuntijana digitalisaatioon liittyvissä hankkeissa ja projekteissa.

Korhosen tutkimuskohteena on 2000-luvun oppiminen Innovatiivisen koulun viitekehyksessä. Erityisenä painopistealueena on digitaalisen teknologian ja innovaatiokasvatuksen mahdollisuudet 2000-luvun oppimisen tukemisessa ja kokonaisvaltaisen koulun toiminnan kehittämisessä. Hän tekee tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä useiden kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa kuten SCALE / Stanford University, FabLearn Lab / Columbia University ja Growing Mind / Helsingin yliopisto.

Sorella Karme

Sorella Karme vastaa koulutuksen käytännön koordinoinnista sekä koulutuksen osana toteutettavien kehittämisprojektien ohjauksesta. Karme työskentelee projektipäällikkönä Innokas-verkostossa ja hän on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, sosiaalityöntekijä ja aikuiskouluttaja.

Karmen tutkimusintresseissä painottuu työelämän tutkimus; aikuisten oppiminen, osaamisen kehittäminen, uudenlainen asiantuntijuus, työntekijälähtöinen strateginen – ja kehittäjätoimijuus sekä muutoksen mahdollistaminen sekä tukeminen työyhteisöissä.