Kasvatustieteellistä asiantuntijuutta

Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa saat monipuoliset valmiudet kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat mm. eri alojen opettajat tai kasvatusalan johtamis- tai erityisasiantuntijatehtävät.  Koulutusohjelman toimintakulttuuri kunnioittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja innovatiivisuutta ja huomioi kestävän kehityksen periaatteet. Opetus ja opiskelu perustuvat laadukkaaseen tutkimukseen. Kasvatustieteiden maisteriohjelma sisältää kuusi suomenkielistä opintosuuntaa

1) erityispedagogiikka

2) kotitalousopettaja

3) käsityönopettaja

4) luokanopettaja

5) varhaiskasvatus sekä

6) yleinen ja aikuiskasvatustiede 

ja kaksi ruotsinkielistä opintosuuntaa

1) yleinen ja aikuiskasvatustiede sekä

2) luokanopettaja.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 120 opintopistettä, 2 vuotta
Tutkintotaso Maisteri
Kieli Suomi, Ruotsi
Hakuaika Alkaa: 16.03.2022 08:00 Loppuu: 30.03.2022 15:00
Hae opiskelijaksi

Varsinainen haku koulutusohjelmaan tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opintopolun hakulomake on auki vain hakuaikana. Hakuajat riippuvat koulutusohjelmasta. Opintopolusta löydät myös hakuehdot.