Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus

Opettajille suunnattu Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus (DigiErko) tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa. Erikoistumiskoulutus on uusi pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille.

Koulutuksen johtajan ja opiskelijoiden haastatteluita

Näissä videoissa koulutuksen johtaja Tiina Korhonen kertoo koulutuksesta ja koulutuksen opiskelijat kertovat kokemuksistaan Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksesta.

Erikoistumiskoulutuksen johtaja Tiina Korhonen - DigiErko | Helsingin yliopisto

Tiina Korhonen, yliopistonlehtori, Oppiminen ja opetus digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen johtaja, Helsingin yliopisto.

Erikoistumiskoulutuksen alumni & aikuiskouluttaja Johanna Ehnqvist - DigiErko | Helsingin yliopisto

Johanna Ehnqvist, aikuiskouluttaja, Ylä-Savon ammattiopisto, Oppiminen ja opetus digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen alumni.

Erikoistumiskoulutuksen alumni Kati Sinkkonen - DigiErko | Helsingin yliopisto

Kati Sinkkonen, englannin lehtori, Kallion lukio, Oppiminen ja opetus digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutuksen alumni.