Opiskelijaksi

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa voit kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan oppimiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.

Opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia yhdistää kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen. Tiedekunta tunnetaankin innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen.

Kasvatustieteissä on seitsemän suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin. Suomenkieliset opintosuunnat ovat varhaiskasvatuksen opettaja (vain kandi), varhaiskasvatuksen (vain maisteri), luokanopettajan, käsityönopettajan, kotitalousopettajan, erityispedagogiikan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat varhaiskasvatuksen opettaja (vain kandi), luokanopettajan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat.

Seuraava haku kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelmiin alkaa 17.3.2021.

Opiskelija vr-lasit päässä.

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä
-erikoistumiskoulutus

Seuraava haku keväällä 2021. Tutustu ohjelmaan.

Kansainvälinen maisteriohjelma

Syksyllä 2020 käynnistyi uusi kansainvälinen maisteriohjelma Changing Education.
Haku syksyllä 2021 alkavaan koulutukseen päättyi 15.1.2021.

Jatkuva oppiminen

Helsingin yliopistossa on tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi tarjolla paljon kaikille avointa opetusta ja joustavia itseopiskelumahdollisuuksia. Monipuolisen tarjontamme avulla hankit itsellesi lisäkoulutusta, edistät ammatillista kehittymistäsi tai vain opiskelet sinua kiinnostavia asioita.