Maija Akselan elämäntyö innostaa nuoria tieteen äärelle

Maija Aksela on luonnontieteellisen tiedekasvatuksen uranuurtaja ja Suomen ensimmäinen luonnontieteellisen tiedekasvatuksen professori. Maija Aksela täyttää marraskuussa 60 vuotta, ja toivoo merkkipäivänsä muistamiset tutkimusperustaisen, monitieteisen LUMA-tiedekasvatuksen ja sen opettajankoulutuksen edistämiseen.
Taitavalla opettajalla on valtava merkitys lasten ja nuorten tiedekasvatuksessa

Tutkimuspohjainen tiedekasvatus opettaa lapsia kysymään ja etsimään itse vastauksia kiinnostavien kokeilujen kautta. Yhtä tärkeää tiedekasvatuksessa on innostava opettajien koulutus, jotta opettajat pystyvät kasvattamaan tiedettä ymmärtäviä ja sen menetelmiä käyttäviä ihmisiä. Tiedekasvatuksen avulla tarjotaan lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua luonnontieteisiin tutkitusti innostavalla tavalla.

Taitavilla opettajilla on Akselan mukaan valtava merkitys.

– Jokainen opettaja vaikuttaa noin sata vuotta: ensin oman aikansa ja sitten opiskelijoidensa kautta. Erittäin tärkeää on, että opettajalla on tuoreet tiedot tieteistä ja niiden opettamisesta.

Tiedekasvatuksessa kehitetään uusia avauksia ja toimintamalleja varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

–  Tulevaisuuden tekijät tarvitsevat esikuvia. On tärkeää tietää entistä enemmän suomalaisesta tutkimuksesta ja tutkijoista sekä mahdollisuuksista tehdä tieteiden avulla kestävää tulevaisuutta. Mitä enemmän vuorovaikutusta on yliopistojen ja koulujen välillä varhaiskasvatuksesta lähtien, sitä parempi,  korostaa Maija Aksela yhteisöllisyyden merkitystä.

Esimerkiksi LUMA-verkoston Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa -ohjelmassa on kehitetty uusia maksuttomia monitieteisiä MOOC -verkkokursseja muun muassa aiheista Tähdet ja avaruus, Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa, Kemia tieteenä ja Tiedekasvatus. Tulossa on verkkokurssi aiheena kivet, mineraalit ja luonnonvarat. 

Uusien avausten kehittämisessä toimintaympäristöinä toimivat kouluopetuksen lisäksi muun muassa LUMA-tiedeluokat, tiedekerhot, tiedeleirit ja virtuaaliset oppimisympäristöt. Uudet teknologiset ratkaisut ovat toiminnassa tärkeitä ja perhetiedekasvatus on yksi tärkeä toimintamuoto.

Maija Akselan ja LUMA-keskuksen henkilökunnan seuraava unelma on tehdä tiedekasvatustoiminnasta yhä monitieteisempää ja pureutua esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyviin ilmiöihin monesta suunnasta.

Tieteestä ja taiteesta voimia tulevaisuuteen! – Lahjoita LUMA-toiminnan tueksi

Maijan muistamiseksi on mahdollista tehdä pienempi tai suurempi lahjoitus LUMA-toiminnan omaan rahastoon. LUMA-rahaston lahjoituksia käytetään erityisesti uusien monitieteisten avausten ja opetuksen toimintamallien tutkimusperustaiseen ja yhteisölliseen kehittämiseen Suomessa ja kansainvälisesti.

Merkkipäiväänsä Maija viettää ”Oivalluksia ja uskallusta” -taidenäyttelynsä parissa Soukan taideseuran Galleria Villisiassa.

Voit tehdä lahjoituksen helposti verkossa vasemmalla olevan lahjoituslinkin kautta ja valitsemalla lahjoituslomakkeella lahjoituskohteeksi "Maija Aksela 60 vuotta".

Voit tehdä lahjoituksen myös tilisiirrolla:

Tilinumero: Nordea: IBAN = FI15 1660 3001 0767 70

Saaja: Helsingin yliopiston rahastot 

Viestiksi: "Maija Aksela 60 vuotta", lahjoittajan nimi ja yhteystiedot.  

Täällä lisätietoa Maijasta ja tervehdyksiä ympäri maailmaa: