Tutkimusdatan hallinta

Helsingin yliopiston Datatuki tarjoaa palveluita yliopistolaisille ja HUS Helsingin yliopistolliselle sairaalalle. Datatuki järjestää koulutusta ja työpajoja. Neuvontapalvelun kautta yliopiston datanhallinnan, tietotekniikan, lakipalvelujen ja arkistojen asiantuntijat auttavat tutkijaa datanhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Research Data Services -portaali kokoaa yhteen Helsingin yliopiston datanhallintaan liittyvät palvelut. Palvelulistauksen lisäksi portaalissa voi käyttää wizard-toimintoa, joka opastaa oikean palvelun luo.

Osana Helsingin yliopiston Datatukea kirjasto tarjoaa koulutusta tutkijoille ja opiskelijoille datanhallinnasta ja sen suunnittelusta:

  • RDM Basics (Datanhallinnan perusteet) -kurssilla käydään läpi perusasiat datanhallinnasta.
  • DMP Workshop -työpajat keskittyvät aineistonhallintasuunnitelmien (data management plan, DMP) tekemiseen. Työpajoja järjestetään erityisesti Suomen Akatemian rahoitushakujen yhteydessä.

Aineistonhallintasuunnitelman laatimista varten tehty DMPTuuli-työkalu auttaa tutkijaa suunnitelman teon eri vaiheissa. Työkalun käyttöön opastetaan DMPTuuli-työpajoissa.

Datatuki tarjoaa rahoitushakujen yhteydessä myös aineistonhallintasuunnitelmien kommentointipalvelua.

Kirjasto tuottaa ohjeita ja oppaita vastaamaan datanhallinnan erilaisiin tarpeisiin. Aineistonhallinnan ohjeisiin on koottu tietoa mm. tutkimusaineiston säilyttämiseen, käsittelyyn ja käyttöön sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen. Datanhallinnan perusopas on tiivis esitys datanhallinnan perusteista ja Making a research project understandable -opas kertoo perusasiat dokumentoinnista.

Think Open -blogi välittää tietoa ajankohtaisista avoimeen tieteeseen ja digitaalisiin tutkimuspalveluihin liittyvistä asioista. Kirjasto osallistuu blogin toteutukseen yhdessä yliopiston muiden toimijoiden kanssa. OpenAIRE rakentaa tieteen avointa saatavuutta edistävää palvelukokonaisuutta Euroopassa. Helsingin yliopiston kirjasto on OpenAIRE-yhteistyön kansallinen koordinoija ja tarjoaa tietoa palveluista.

Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus tarjoaa useita tutkimusta tukevia palveluita, kuten tallennus- ja tiedonjakopalveluja sekä räätälöityjä IT-ratkaisuja. Tieteen tietotekniikan keskus CSC on valtion ja korkeakoulujen omistama kansallinen osaamiskeskus, joka tuottaa korkeatasoisia palveluita tutkimukselle. Avoimen tieteen kansallisen koordinaation verkkosivuille on koottu ajantasaisin tieto käynnissä olevista avoimen tieteen hankkeista.