Avoin oppiminen

Avoimet oppimateriaalit edistävät opetuksen kehittämistä ja sujuvoittavat opiskelijoiden opintojen etenemistä.
Mistä löydän avoimia oppimateriaaleja?
Missä voin julkaista oppimateriaalejani avoimesti?

Voit julkaista oppimateriaalisi avointen oppimateriaalien tallentamiseen ja jakamiseen tarkoitetussa Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi).

Helda Open Books ja Helsinki University Press ovat Helsingin yliopiston palveluja, jotka soveltuvat esimerkiksi oppikirjojen julkaisemiseen.

Helsingin yliopiston kirjasto tarjoaa yliopistolaiselle Editori-palvelun avoimien lehtien julkaisualustaksi ja työkaluksi julkaisukäytäntöjen oppimiseen.

Opetuksen avoimuus – oppaita ja ohjeita
Avoimista oppimateriaaleista kysyttyä

Avointen oppimateriaalien määrittelyssä voi soveltaa esimerkiksi UNESCOn avointen oppiresurssien (OER, open educational resources) määritelmää: "Open Educational Resources are teaching, learning or research materials that are in the public domain or released with an intellectual property license that allows for free use, adaptation, and distribution" (UNESCO, 2016).

UNESCOn määritelmän mukaan avoimet oppimateriaalit ovat opetuksessa, oppimisessa tai tutkimuksessa vapaasti hyödynnettäviä materiaaleja, esimerkiksi kursseja, videoita, kirjoja, artikkeleita tai tehtäväkokonaisuuksia. Ne ovat joko tekijänoikeuksista vapaita tai lisensoituja lisenssillä, joka sallii materiaalin vapaan käytön, muuntelun ja levityksen. 

UNESCOn määritelmän ohella on tunnettu myös yhdysvaltalaisen avoimien oppimateriaalien kehittäjän David Wileyn 5R-malli: retain, revise, remix, reuse, redistribute. Mallin perusajatuksena on, että avoimen oppimateriaalin käytössä ja hyödyntämisessä on eri vaiheita, jonka aikana materiaalia kehitetään eteenpäin. 

Omien oppimateriaalien jakamisesta on monia etuja. 

 • Avoimet oppimateriaalit ovat opiskelijan saatavilla koko oppimisprosessin ajan, myös kurssin päätyttyä.  

 • Jos julkaiset oppimateriaalisi avoimesti, annat muille oikeuden käyttää ja kehittää oppimateriaalia eteenpäin. Siitä voi seurata mielenkiintoisia yhteistyökuvioita, joita et olisi tullut muuten ajatelleeksi. 

 • Avoin julkaiseminen antaa myös opiskelijoille mahdollisuuden kehittää oppimistehtäviä. 

 • Samaa kurssia opettavat opettajat voivat hyödyntää avoimesti oppimateriaalinsa julkaisseen kollegan aineistoja. Avoimista oppimateriaaleista voi olla hyötyä esimerkiksi peruskurssia opettavalle aloittelevalle opettajalle.   

 • Avoimet materiaalit ovat käytössä joustavasti myös etäopiskelussa ilman yliopiston käyttäjätunnuksia.  

 • Kun materiaali on avoimesti käytössä, saat näkyvyyttä omalle materiaalillesi ja osaamisellesi. Opetusmateriaalin avaaminen kannattaa nostaa esille omassa ansioluettelossa. Esimerkiksi Opettajien akatemian osaamisen kriteereissä avoimuus on osa erinomaisia oppimateriaalien kehittämis- ja käyttämistaitoja. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomalli suosittaa, että tutkija kirjaa näkyviin oppimateriaalien avoimen julkaisemisen opetuksen ja opetusmenetelmien kehittämisen taitoihinsa.    

 • Kun jaat itse oppimateriaaleja, kannustat esimerkilläsi muita jakamaan. Vastavuoroisuuden periaatteen ansiosta sinulla on enemmän materiaaleja käytössä omille opiskelijoillesi.

Lisätietoja: 

 

 

Tekijä päättää oppimateriaalin tekijänoikeuksista. Kerro aineiston yhteydessä, voivatko muut käyttää aineistoa ja millaisilla käyttöehdoilla.  

Hyviä käytäntöjä oppimateriaalin avaamiseen:  

 • Liitä aineistoon Creative Commons -lisenssi.   

 • Merkitse oppimateriaaliin, kuinka kauan aineisto on ajantasaista ja relevanttia.  

 • Vältä henkilötietoja ja sensitiivistä dataa, jos oppimateriaali on mahdollista julkaista ilman niitä.  

Oppimateriaali kannattaa julkaista yleisesti käytössä olevassa arkistossa, esimerkiksi Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi).   

Lisätietoja:

 

Esimerkkejä hyväksi havaituista avoimista aineistoista löydät kirjaston Opetuksen tuki -oppaasta:  

Ajankohtaisia vinkkejä avointen aineistojen löytämiseen: 

Muiden laatimien teosten tai opetusmateriaalien tai niiden osien opetuskäytön on perustuttava: 

 • tekijänoikeuden haltijan suostumukseen / tekijän kanssa solmittuun sopimukseen 

 • käytön sallivaan lisenssiin (esim. CC-lisenssit

 • tai Kopioston sopimukseen opetuskäytöstä. 

Myös avoimissa oppimateriaaleissa voidaan hyödyntää erilaisia vertaisarviointiprosesseja.  

 • Esimerkiksi Open Textbook Library -sivustolla julkaistuista kurssikirjoista noin 60%:sta on laadittu avoin arviointi, jossa julkaisua arvioidaan eri kriteerein. Voit lukea yksittäisten teosten arviot kohdasta "review". 

 • Voit soveltaa löytämiisi avoimiin oppimateriaaleihin esimerkiksi Merlot-konsortion laatimaa oppimateriaalien vertaisarvioinnin matriisia.  

Avoimia oppimateriaaleja arvioidessa kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

 1. Kuka tai mikä organisaatio on tehnyt materiaalin? 
 2. Onko materiaalin yhteyteen kuvattu käyttöehtoja ja mahdollista lisenssiä?
 3. Milloin oppimateriaali on päivitetty viimeksi ja onko se ajan tasalla?
 4. Millainen oppimateriaali on käyttää ja kuinka tehokkaasti se soveltuu tarkoituksensa?

Lisätietoja: 

Jos haluat jakaa oppimateriaalejasi avoimesti, sinun kannattaa valita oppimateriaaleillesi sinulle sopiva lisenssi. Tutustu aineiston lisensoimiseen kirjaston avoimen julkaisemisen oppaan avulla.

Opetustyön ohjeissa on kootusti tietoa, miten sinun kannattaa huomiota tekijänoikeudet oppimateriaaleja avatessa.

Valitse opintojaksolle avoin aineisto, jos se on mahdollista. Avoin kurssikirja skaalautuu suuremmallekin opiskelijajoukolle. Avointen kurssikirjojen kanssa et joudu tilanteeseen, jossa e-aineiston yhtäaikaisten käyttäjien määrä on rajoitettu tai kirjan kappaleet loppuvat kirjastosta kesken.  
 
Avoimet kurssikirjat aukeavat etänä myös ilman yliopiston käyttäjätunnuksia. Voit saada itse tuottamallesi oppimateriaalille laajan yleisön, kun julkaiset sen avoimesti.  
 
Helda Open Books ja Helsinki University Press ovat Helsingin yliopiston palveluja, jotka soveltuvat esimerkiksi oppikirjojen julkaisemisen.

Voit laittaa Moodleen omia tai muiden tekemiä materiaaleja, joihin sinulla on käyttöoikeus. 

Verkossa on paljon vapaasti saatavilla olevaa kurssimateriaalia, jota voit käyttää opetuksessasi. Avoimesti saatavilla oleviin kirjoihin löydät vinkkejä kirjaston Opetuksen tuki -oppaasta.  

Opettajalla on oikeus hyödyntää opetuksessaan myös kirjaston hankkimia maksullisia aineistoja tietyin käyttöehdoin:  

 • Kopioston lupaan perustuen opettaja saa koota suljetulle kurssialustalle (esim. Moodle) skannattuja otteita painetuista julkaisuista, esimerkiksi kotimaisista ja ulkomaisista kirjoista ja lehdistä. Tarkista lupaehdot Kopioston sivuilta

 • Opettaja saa laittaa aineistoja useista kirjaston hankkimista tilausmaksullisista aineistoista suljetulle kurssialustalle, kun kurssin osallistujat ovat Helsingin yliopiston opiskelijoita. Sallitut käyttötavat on aina tarkistettava aineiston käyttöehdoista.  Jos olet epävarma, miten tulkita oppimateriaalin käyttöehtoja, ota kirjastoon sähköpostilla yhteyttä: e-library[at]helsinki.fi  

 • Kun linkität kirjaston hankkiman e-kirjan tai -artikkelin oppimisympäristöön, suosi etäyhteys- eli proxy-linkkiä, jotta aineistot aukeavat yliopistolaisille suoraan myös kotikoneilta. Luo etälinkki liittämällä (http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=) osoite aineiston varsinaisen osoitteen eteen. 

Opetustyön ohjeissa on esitelty kootusti, kuinka opettajan kannattaa huomioida tekijänoikeudet verkko-opetuksessa ja digitaalisia oppimateriaaleja laatiessaan.

Voit hyödyntää opetuksessasi itse tekemiäsi tai muiden tuottamia CC-lisensoituja videoita. 

Osa Helsingin yliopistossa Unitube-palveluista julkaistuista videoista on käytettävissä opetustarkoitukseen CC-lisenssillä.  

Lisätietoja videoiden käytöstä opetuksessa löydät Operight-sivustolta.

Avoin oppiminen Think Open -blogissa