Avoimet aineistot

Kirjaston yliopistolle hankkimien aineistojen lisäksi verkossa on tarjolla paljon kaikille avointa tieteellistä aineistoa. Kirjasto on koonnut tälle sivulle vinkkejä avoimen aineiston löytämiseen ja lähteitä, joista avoimia aineistoja kannattaa etsiä.
Avoi­met ai­neis­tot Hel­kas­sa

Helka-tietokannasta voi etsiä erityisesti avoimesti julkaistua aineistoa Open Access-valinnan avulla.

Helda – Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto

Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta Heldasta löytyy avoimina julkaisuina yliopistolla tuotettua kokotekstiaineistoa kuten opinnäytteitä, artikkeleita, oppimateriaaleja sekä tutkijoiden monografioita ja kokoomateoksia.

Avoimet kirjat

Helda Open Books -kokoelmassa Helsingin yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Heldassa julkaistuja kirjoja. 

Helsinki University Press eli HUP on Open Access -tiedekustantamo, jonka kaikki julkaisut ovat verkossa vapaasti saatavilla.  Tarjoamme tiedeyhteisölle julkaisukanavan, jonka kautta tutkimustuloksia voi levittää tehokkaasti, reilusti ja oikealle yleisölle. 

Tampere University Press (TUP) julkaisee vertaisarvioituja tiedekirjoja. Painopistealojamme ovat yhteiskunta- ja kasvatustieteet sekä humanistiset tieteet. TUP on Open Access -kustantaja eli kirjamme ovat maksutta ja vapaasti saatavilla verkossa ilman viivettä. 

DOAB (Directory of Open Access Books) on kattavin kriittisesti laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -kirjoista. Avoimesta julkaisemisesta kiinnostuneelle tutkijalle on DOABin verkkosivuilla hyödyllinen alakohtainen jaottelu, joka sisältää kustajien tiedot.   

OAPEN-tietokanta sisältää vapaasti saatavilla olevia tieteellisiä kirjoja, pääasiassa humanistisista tieteistä ja yhteiskuntatieteistä.

Open Access eBooks on JSTOR sisältää Open Access -kirjoja erityisesti humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta.

SKS Open Access Publications -palvelussa avoimesti julkaistu englanninkielinen julkaisusarja Studia Fennica ja valikoiden suomenkielisiä kirjoja. 

Avoimet lehdet

DOAJ (Directory of Open Access Journals) on kattavin kriittisesti laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -lehdistä. Open Access -julkaisemisesta kiinnostuneelle tutkijalle hyödyllinen alakohtainen jaottelu löytyy DOAJn sivuilta. 

Suomalaisten tiedelehtien avointa aineistoa voi etsiä Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämästä Journal.fi-palvelusta. Sivustolla on noin 110 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa. 

Avoimet oppimateriaalit

Avointen oppimateriaalien kirjasto on digitaalisten oppimateriaalien valtakunnallinen palvelu, josta löytyy avoimia oppimateriaaleja kaikille koulutusasteille. 

Finna.fi-sivustolla on aineistopaketteja ja tehtäväideoita mm. peruskoulun ja lukion opettajille. 

Digicampus on korkeakoulujen yhteinen oppimisympäristö, joka sisältää mm. avoimia verkkokursseja. 

Julkaisuarkistot

Itä-Suomen yliopiston avoimien aineistojen eRepo-palvelu sisältää yliopiston opinnäytetyöt sekä sarjajulkaisut, rinnakkaistallennetut artikkelit sekä tietoa tutkimusaineistoista.

Aaltodoc-julkaisuarkisto sisältää Aalto-yliopistossa tuotettuja julkaisuja kuten opinnäytteitä, konferenssijulkaisuja, artikkeleita ja muuta korkeakoulujen tuottamaa tutkimusaineistoa.

UTUPub on Turun yliopiston avoin julkaisuarkisto, joka sisältää Turun yliopiston opinnäytetöitä kuten väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia sekä pro gradu -tutkielmien tiivistelmiä. Opinnäytetöiden lisäksi julkaisuarkistoon on tallennettu muita Turun yliopiston tiedekuntien ja laitosten julkaisuja.

Kansainvälinen julkaisuarkistojen hakupalvelu. Voi hakea/selata julkaisuarkistoja esimerkiksi maittain tai organisaatioittain, mutta ei itse arkistojen sisältämiä julkaisuja.

Hakukoneet ja tietokannat

Fysiikan, tähtitieteen, tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan avoin julkaisuarkisto.

BASE on saksalainen hakujärjestelmä, joka käsittää yli 150 miljoonaa dokumenttia. Näistä noin 60% on avointa materiaalia. BASE on käyttökelpoinen työkalu hakea kustantajien artikkeleiden avoimia versioita. Hakutoiminnot ovat hyvin monipuoliset, samoin tulosten lajittelu. 

Core on laaja brittiläinen tietokanta, joka haravoi avoimia aineistoja tehokkaasti eri lähteistä. Esimerkiksi Iris.AI-tekoälysovellus käyttää Corea lähteenään. Coreen voivat liittyä jäseniksi kaikki halukkaat avoimet tietoarkistot ja avoimet lehdet, jolloin niiden sisältö yhdistetään tietokantaan (mukana myös Helsingin yliopiston Helda). Core haravoi systemaattisemmin avointa aineistoa ja raakadataa kuin Google Scholar, joka perustuu vain avoimesti internetissä olevaan aineistoon. Kaikki Coren materiaali on avoimesti ja välittömästi saatavissa ja tekstejä on tällä hetkellä yli 135 miljoonaa. 

OpenDOAR mahdollistaa haun julkaisuarkistoista ja niiden sisällöstä.

Google Scholar on erityisesti tieteellisille teksteille tarkoitettu Googlen hakupalvelu, joka sisältää paljon avointa materiaalia. Palvelussa on saatavilla aineistoa useilla kielillä, myös suomeksi.  

OpenAIRE - EU:n komission rahoittama OpenAIRE-portaali haravoi eurooppalaisia ja kansainvälisiä julkaisuarkistoja, ja avoin tietokanta sisältää noin 10 miljoonaa avointa julkaisua tai datasettiä. OpenAIREn perushaussa näkyy selvästi dokumentin avoimuus ja luonne (esim. opinnäyte tai preprint). Hakutuloksissa näkyy myös tieteenalaluokittelu ja pysyvä tunniste, jos sellainen on. 

Palvelussa voi hakea monien alojen preprintejä tai artikkeleiden käsikirjoituksia, joita ei ole vielä hyväksytty tai vertaisarvioitu perinteisissä tiedelehdissä. Palvelu on voittoa tavoittelemattoman Centre for Open Sciencen (COS) kehittämä.

CERNin kehittämä avoin arkisto, johon tutkijat voivat tallentaa julkaisuja, ohjelmistokoodia, preprintejä ja tutkimusdataa.

Se­lai­meen asen­net­ta­vat li­sä­osat

Voit asentaa selaimeesi lisäosan, joka etsii automaattisesti avoimia artikkeliversioita.