Avoimet aineistot
Kirjaston yliopistolle hankkimien aineistojen lisäksi verkossa on tarjolla paljon kaikille avointa tieteellistä aineistoa. Kirjasto on koonnut tälle sivulle vinkkejä avoimen aineiston löytämiseen ja lähteitä, joista avoimia aineistoja kannattaa etsiä.
Avoi­met ai­neis­tot Hel­kas­sa

Helka-tietokannasta voi etsiä erityisesti avoimesti julkaistua aineistoa Open Access-valinnan avulla.

Helda – Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto

Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta Heldasta löytyy avoimina julkaisuina yliopistolla tuotettua kokotekstiaineistoa kuten opinnäytteitä, artikkeleita, oppimateriaaleja sekä tutkijoiden monografioita ja kokoomateoksia.

Avoi­met kir­jat

 

Avoi­met leh­det
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals) on kattavin kriittisesti laadittu luettelo tieteellisistä Open Access -lehdistä. Open Access -julkaisemisesta kiinnostuneelle tutkijalle hyödyllinen alakohtainen jaottelu löytyy DOAJn sivuilta. 
  • Suomalaisten tiedelehtien avointa aineistoa voi etsiä Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämästä Journal.fi-palvelusta. Sivustolla on noin 110 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa. 
Ha­ku­ko­neet ja tie­to­kan­nat
  • Core on laaja brittiläinen tietokanta, joka haravoi avoimia aineistoja tehokkaasti eri lähteistä. Esimerkiksi Iris.AI-tekoälysovellus käyttää Corea lähteenään. Coreen voivat liittyä jäseniksi kaikki halukkaat avoimet tietoarkistot ja avoimet lehdet, jolloin niiden sisältö yhdistetään tietokantaan (mukana myös Helsingin yliopiston Helda). Core haravoi systemaattisemmin avointa aineistoa ja raakadataa kuin Google Scholar, joka perustuu vain avoimesti internetissä olevaan aineistoon. Kaikki Coren materiaali on avoimesti ja välittömästi saatavissa ja tekstejä on tällä hetkellä yli 135 miljoonaa. 
  • BASE on saksalainen hakujärjestelmä, joka käsittää yli 150 miljoonaa dokumenttia. Näistä noin 60% on avointa materiaalia. BASE on varsin käyttökelpoinen tapa hakea kustantajien artikkeleiden avoimia versioita. Hakutoiminnot ovat hyvin monipuoliset, samoin tulosten lajittelu. 
  • Google Scholar on erityisesti tieteellisille teksteille tarkoitettu Googlen hakupalvelu, joka sisältää paljon avointa materiaalia. Palvelussa on saatavilla aineistoa useilla kielillä, myös suomeksi.  
  • OpenAIRE - EU:n komission rahoittama OpenAIRE-portaali haravoi eurooppalaisia ja kansainvälisiä julkaisuarkistoja, ja avoin tietokanta sisältää noin 10 miljoonaa avointa julkaisua tai datasettiä. OpenAIREn perushaussa näkyy selvästi dokumentin avoimuus ja luonne (esim. opinnäyte tai preprint). Hakutuloksissa näkyy myös tieteenalaluokittelu ja pysyvä tunniste, jos sellainen on. 
Se­lai­meen asen­net­ta­vat li­sä­osat

Voit asentaa selaimeesi lisäosan, joka etsii automaattisesti avoimia artikkeliversioita.