Hakupalvelut
Helsingin yliopiston kirjaston hankkimia elektronisia ja painettuja aineistoja etsiessäsi kannattaa käyttää eri hakupalveluja.
Pai­net­ut kir­jat ja e-kir­jat

Helkan kokoelmahaulla voit hakea Helka-kirjastojen hankkimia painettuja kirjoja ja e-kirjoja. Näet Helkasta kirjan saatavuuden ja sijainnin.

HELKA-kokoelmahaku

Pai­net­ut leh­det, e-leh­det ja tie­to­kan­nat

Helkan kokoelmahaulla voit hakea Helka-kirjastojen hankkimia painettuja lehtiä, e-lehtiä ja tietokantoja. E-lehtien selaamiseen voit käyttää BrowZinea.

HELKA-kokoelmahaku

Browzine - e-lehtien selauspalvelu

E-kir­jat ai­hea­lueit­tain

Booknavigatorilla voit selailla e-kirjoja aihealueittain.

Booknavigator

E-lehdet ai­hea­lueit­tain

BrowZinella voit selailla e-lehtiä aihealueittain ja koota tieteenalasi tärkeimmät lehdet ja artikkelit kätevästi omaan lehtihyllyysi.

Browzine - e-lehtien selauspalvelu

Ar­tik­ke­li tie­tys­tä ai­hees­ta tai leh­des­tä

Helkan artikkelihaulla löydät kansainvälisiä artikkeleita. Voit hakea tiettyä artikkelia, jonka nimen ja/tai tekijän tiedät, tai etsiä hakusanoilla artikkeleita tietystä aiheesta.

HELKA-artikkelihaku

Tie­tee­na­la­si tie­don­läh­teet

Voit etsiä oman tieteenalasi keskeisiä tiedonlähteitä kirjaston oppaista.

Tieteenalaoppaat

Opinnäytteet

Helda-julkaisuarkistosta löydät Helsingin yliopiston opinnäytteitä, tutkijoiden artikkeleita, tiedekuntien oppimateriaaleja sekä yksiköiden ja laitosten tuottamaa tutkimusaineistoa ja erilaisia julkaisusarjoja.

Helsingin yliopiston opinnäytteet ovat luettavissa myös kirjaston tiloissa sijaitsevilla Kirjastokioskeilla. Kirjastokioskeja on kaikissa Helsingin yliopiston kirjaston toimipisteissä.

Opinnäytteet

Avoimet tiedonlähteet

Kirjaston hankkimien kirjojen, lehtien ja tietokantojen lisäksi käytössäsi on runsaasti avoimia tiedonlähteitä internetissä.

Voit etsiä avoimia julkaisuja esimerkiksi Google Scholarin avulla.

Kirjaston oppaista ja tiedonhankinnan kursseilla saat lisätietoa myös avoimista tiedonlähteistä.

Avoimet aineistot

Di­gi­taa­li­set läh­de­ai­neis­tot

Kirjasto on hankkinut laajoja lisensoituja aikakaus- ja sanomalehtiarkistoja yliopistolaisten käyttöön. Niitä voi hyödyntää niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin. Monet tietokannat sisältävät lehtien lisäksi muutakin arkistomateriaalia, kuten kirjoja, päiväkirjoja, kuvia, karttoja, kirjeitä yms.

Digital Resources -opas