Opinnäytteet
Helsingin yliopiston opinnäytteitä on kirjaston kokoelmissa sekä painettuna että digitaalisena. Voit lukea painettuja opinnäytteitä kirjaston tiloissa. Uudemmat opinnäytteet ovat pääsääntöisesti saatavilla digitaalisesti verkossa tai kirjaston toimipaikkojen kirjastokioskeilla.
Pro gra­du­jen säi­lyt­tä­mi­nen

Sidotut gradut on luetteloitu Helka-tietokantaan ja ovat sieltä haettavissa.

Gradujen sähköiset versiot (pdf) voivat olla avoimessa verkossa tai suljetussa digitaalisessa arkistossa.

Vuoden 2014 alusta keskustakampuksen tiedekuntien gradujen sidottuja kappaleita ei ole säilytetty, jos kirjaston järjestelmiin on tallennettu gradun sähköinen versio (pdf).

Pro gradujen etsiminen

Helkasta voi etsiä sekä painettuja että sähköisiä opinnäytteitä. Sähköisiä opinnäytteitä voi etsiä myös Heldasta, Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta. Jos haluat tehdä selata sähköisiä opinnäytteitä tai tehdä tarkempia hakuja opinnäytteiden sisällöistä, kannattaa käyttää Heldaa.

Helka

 • Valitaan tarkennettu haku.
 • Haun kohteeksi valitaan Kirjaston kokoelmat.
 • Hakuriveille aiheen hakusanat ja yhdelle riville hakusanaksi gradu.
 • Rajaus vain sähköisiin graduihin, ruksataan Saatavilla verkossa.
 • Rajaus vain paineittuihin graduihin, ruksataan Saatavilla kirjastossa. 

Helda

 • Valitaan kokoelma Opinnäytteet ja väitöskirjat
 • Seuraavaksi kokoelma Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet.
 • Haku hakusanoilla tai selausesimerkiksi tiedekunnittain.
 • Haku kohdistuu myös opinnäytteen tiivistelmässä ja kokotekstissä oleviin sanoihin, jos kokoteksti löytyy Heldasta. 
Väi­tös­kir­jat

Väitöskirjat ovat haettavissa Helka-tietokannassa. Etenkin uudemmat väitöskirjat ovat verkossa avoimesti satavilla. Helsingin yliopiston väitöskirjoista on yleensä myös vähintään yksi painettu kappale kirjaston kokoelmissa.

Painettuja väitöskirjoja ei pääsääntöisesti säilytetä erillisissä kokoelmissa, vaan ne on sijoitettu muun lainattavan aineiston joukkoon.

Kan­di­daa­tin­tut­kiel­mat

Kandidaatintutkielmien paperikappaleita ei yleisesti säilytetä kirjaston kokoelmissa.

Kandidaatintutkielmien digitaalisia versioita on toistaiseksi teologisesta tiedekunnasta vuodesta 2010 sekä kasvatustieteellisen tiedekunnasta. Nämä ovat luettavissa kirjastokioskeilla.

Di­gi­taa­lis­ten gra­du­jen käyt­tö

Gradujen sähköiset versiot (pdf) voivat olla avoimessa verkossa tai suljetussa digitaalisessa arkistossa.

 • Avoimesti julkaistuja graduja voit selailla tiedekunnittain Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa Heldassa.
 • Suljetussa digitaalisessa arkistossa olevat gradut (ja kandidaatintutkielmat) ovat luettavissa kirjastojen kirjastokioskeilla.
 • Kirjastokioskeja kaikissa kirjaston toimipaikoissa.

Kirjastokioskeissa on toistaiseksi luettavissa seuraavien tiedekuntien opinnäytteitä kokotekstinä:

 • Valtiotieteellisen tiedekunnan pro graduja vuodesta 2010 lähtien.
 • Teologisen tiedekunnan kandidaatintutkielmat vuodesta 2011 lähtien.
 • Teologisen tiedekunnan graduja syksystä 2014 lähtien (kaikki).
 • Taidehistorian graduja syksystä 2011 lähtien.
 • Oikeustieteellisen tiedekunnan graduja syksystä 2012 lähtien (erillisessä kokoelmassa kaikki gradut syksystä 2014 lähtien).
 • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan graduja syksystä 2011 lähtien.
 • Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan graduja syksystä 2014 lähtien.
 • Lääketieteellisen tiedekunnan syventävien opintojen tutkielmia syksystä 2011 lähtien.
 • Kasvatustieteellisen tiedekunnan graduja syksystä 2014 lähtien.
 • Humanistisen tiedekunnan pro graduja (muut kuin taidehistoria) syksystä 2015 lähtien.

Kirjastokioskeissa näkyvien opinnäytteiden digitaalinen tallennus ja kopiointi on estetty tekijänoikeussyistä.

Mikäli E-thesiksessä on vain gradun tiivistelmä, kokoteksti on useimmiten luettavissa kirjastokioskeilla.

HUOM! Toistaiseksi suljetussa arkistossa olevia graduja on kahdessa eri järjestelmässä. Kioskikoneella graduja haettaessa tai selailtaessa tulee ensin edetä jonkin tiedekunnan kokoelmaan.

 • Pääkirjastossa säilytetään kaikkien keskustakampuksen tiedekuntien, Kumpulan ja Viikin graduja.
 • Graduja ei lainata kotiin, mutta saat ne käyttöösi pääkirjaston tiloissa tekemällä aineistopyynnön. Ohjeet aineistopyynnön tekemiseen löydät täältä.
 • Aineistopyyntöjä noudetaan arkisin kaksi kertaa päivässä, klo 12 ja 16. Saat ilmoituksen, kun tilauksesi on noudettavissa. Voit myös seurata asiakastiedoissasi Helkassa, milloin pyytämäsi aineisto on käytettävissä.
 • Tilatut opinnäytteet toimitetaan K4-kerroksessa sijaitsevaan noutohyllyyn, jossa ne ovat asiakkaan käytettävissä 4 viikon ajan.
 • Kun asiakas ei enää tarvitse tilaamaansa gradua, hän voi siirtää sen noutohyllyn vieressä K4-kerroksessa olevaan  palautettujen gradujen hyllyyn.

Painetut gradut on siirretty Pääkirjastoon (Kaisa-talo), uudemmat vain digitaalisina kirjastokioskien kautta.

 • Meilahden kampuskirjasto Terkossa säilytetään lääketieteellisen tiedekunnan aloihin liittyvät syventävien opintojen tutkielmat. 
 • Sidotut tutkielmat säilytetään suljetussa varastossa.
 • Muista yliopistoista saadut hoitotieteen gradut ovat kirjastossa omassa kokoelmassa.
 • Kirjastossa säilytetyt maatalous- ja metsätieteiden, bio- ja ympäristötieteiden ja farmasian gradut sekä eläinlääketieteen lisensiaatintyöt on siirretty Kaisa-taloon.
 • Kaikkia vanhoja opinnäytteitä ei ole luetteloitu Helkaan.