Painetut kokoelmat

Kirjaston painetut kokoelmat sisältävät kurssikirjoja, kaunokirjallisuutta, tieteenalojen perusteoksia ja aktiivisesti käytettyjä kirjoja ja lehtiä. Painettuja kirjoja ja lehtiä on kaikissa kampuskirjastoissa. Yksittäisten kirjojen ja lehtien tarkat sijaintiedot sekä laina-ajat löytyvät Helka-tietokannasta.

Kaisa-talon kokoelmat sisältävät kasvatus-, oikeus- ja valtiotieteiden sekä teologisten ja humanististen alojen kirjallisuutta.

Hc-merkintä HELKAn sijaintitiedoissa viittaa Kaisa-talon kokoelmiin.

Esimerkiksi Sijainti: Hc Kurssikirjat

Kaisa-talon hyllyluokitus

Aasian ja Afrikan tutkimus

Antiikintutkimus

Filosofia

Historia ja kulttuurien tutkimus

Kasvatustieteet

Kaunokirjallisuus

Kielet

Oikeustiede

Taiteiden tutkimus

Teologia ja uskontotiede

Yhteiskuntatieteet

Muut kokoelmat 

Kumpulan kampuskirjaston kokoelmat sisältävät fysiikan, geotieteiden, ilmakehätieteiden, kemian, maantieteen, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen, tilastotieteen ja tähtitieteen aineistoja.

Hs-merkintä HELKAn sijaintitiedoissa viittaa Kumpulan kampuskirjaston kokoelmiin.

Esimerkiksi Sijainti: Hs Kurssikirjat

Lehdet ja sarjat

Kumpulan kampuskirjastossa olevat painetut lehdet sijaitsevat kirjaston 1. kerroksessa aakkosjärjestyksessä. Sarjat on jaoteltu aihealueittain.

Kirjat

  • Kurssikirjakokoelmaan hankitaan Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmissa mainittu kurssiaineisto.
  • Kumpulan yleiskokoelman kirjat eli monografiat ja käsikirjat on sijoitettu mukaellen ACM-, MSC- sekä UDC-luokituksia.
  • Kumpulan kokoelmissa on myös Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan väitöskirjoja.

Hyllyluokitus - Kumpula

Meilahden kampuskirjaston painetut kokoelmat sisältävät lääketieteen, hammaslääketieteen ja terveystieteiden sekä psykologian ja logopedian lehtiä, kirjoja, väitöskirjoja ja opinnäytteitä.

Hl-merkintä HELKAn sijaintitiedoissa viittaa Meilahden kampuskirjaston kokoelmiin.

Esimerkiksi Sijainti: Hl Kurssikirjat

Lehdet ja sarjat

Meilahden kampuskirjastossa on noin 800 painettua lääke- ja terveystieteellistä lehteä sekä sarjaa.

Kirjat

Meilahden kampuskirjastossa on useita kirjakokoelmia:

  • Kurssikirjakokoelmaan hankitaan lääketieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksissa olevat oppimateriaalit.
  • Lääke- ja terveystieteellisten kirjojen yleiskokoelma ja käsikirjat on järjestetty USA:n National Library of Medicinen NLM lääketieteellisen luokituksen mukaisiin hyllyluokkiin. Psykologian ja logopedian kirjat on järjestetty ja luokitettu Universal Decimal Classification eli UDC-luokkiin.
  • Väitöskirja- ja opinnäytekokoelmissa on suomalaisia lääketieteen väitöskirjoja ja hoitotieteen pro gradu -töitä.
  • Lux Humana on humanistinen erikoiskokoelma lääketieteen opetukseen, tutkimukseen ja kliiniseen työhön.
  • WHO-kokoelmassa on Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaisuja.
  • Kirjaston erikoiskokoelmiin kuuluu mm. Duodecim Fennican vanhoja suomalaisia julkaisuja, Finska Läkaresällskapetin vanhoja suomalaisia väitöskirjoja sekä Maailman terveysjärjestö WHOn julkaisuja. 

Hyllyluokitus - Meilahti 

National Library of Medicinen (NLM) lääketieteellinen luokitus

Viikin kampuskirjaston kokoelmat sisältävät maatalous-, elintarvike-, ravitsemus-, talous- ja metsätieteiden, bio- ja ympäristötieteiden, farmasian ja eläinlääketieteen aineistoja.

Hb-merkintä viittaa HELKAn sijaintitiedoissa Viikin kampuskirjaston kokoelmiin.

Esimerkiksi Sijainti: Hb 1. krs Kurssikirjat

Kirjat

Kurssikirjat sijaitsevat kirjaston 1. kerroksessa aakkosjärjestyksessä kirjan nimekkeen tai tekijän mukaan järjestettynä.

Viikin yleiskokoelman kirjat eli monografiat on sijoitettu 2. kerrokseen UDK-luokituksen mukaiseen hyllyjärjestykseen (Hb 2. krs. Kirjat).

Myös käsikirjat löytyvät 2. kerroksesta (Hb 2. krs Käsikirjat). Käsikirjat on merkitty punaisilla selkämerkeillä. Ne sijaitsevat aiheenmukaisesti luokiteltuna UDK-luokituksessa. Käsikirjat eivät ole lainattavia.

Hyllyluokitus - Viikki

Sarjat

Sarjakokoelmassa (Hb 2. krs Sarjat) ilmestyneet julkaisut ovat lainattavia ja ne sijaitsevat 2. kerroksessa sarjan nimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Lehdet

Lehtikokoelma sijaitsee K1 -kerroksessa, aakkosjärjestyksessä (Hb K1 Lehdet). Lehdet eivät ole lainattavia, mutta vieressä oleva monitoimilaite mahdollistaa kopioinnin ja skannauksen ja runsas työskentelytila tarjoaa mahdollisuuden lukemiseen ja tutkimiseen paikan päällä. Uusimmat numerot ovat esittelyhyllyissä samassa kerroksessa.