Painetut kokoelmat

Kirjaston painetut kokoelmat sisältävät kurssikirjoja, kaunokirjallisuutta, tieteenalojen perusteoksia ja aktiivisesti käytettyjä kirjoja ja lehtiä. Painettuja kirjoja ja lehtiä on kaikissa kampuskirjastoissa. Yksittäisten kirjojen ja lehtien tarkat sijaintiedot sekä laina-ajat löytyvät Helka-tietokannasta.

Kaisa-talon kokoelmat sisältävät kasvatus-, oikeus- ja valtiotieteiden sekä teologisten ja humanististen alojen kirjallisuutta.

Hc-merkintä HELKAn sijaintitiedoissa viittaa Kaisa-talon kokoelmiin.

Esimerkiksi Sijainti: Hc Kurssikirjat

Kaisa-talon hyllyluokitus

Aasian ja Afrikan tutkimus

Antiikintutkimus

Filosofia

Historia ja kulttuurien tutkimus

Kasvatustieteet

Kaunokirjallisuus

Kielet

Oikeustiede

Taiteiden tutkimus

Teologia ja uskontotiede

Yhteiskuntatieteet

Muut kokoelmat 

Kumpulan kampuskirjaston kokoelmat sisältävät fysiikan, geotieteiden, ilmakehätieteiden, kemian, maantieteen, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen, tilastotieteen ja tähtitieteen aineistoja.

Hs-merkintä HELKAn sijaintitiedoissa viittaa Kumpulan kampuskirjaston kokoelmiin.

Esimerkiksi Sijainti: Hs Kurssikirjat

Lehdet ja sarjat

Kumpulan kampuskirjastossa olevat painetut lehdet sijaitsevat kirjaston 1. kerroksessa aakkosjärjestyksessä. Sarjat on jaoteltu aihealueittain.

Kirjat

 • Kurssikirjakokoelmaan hankitaan Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmissa mainittu kurssiaineisto.
 • Kumpulan yleiskokoelman kirjat eli monografiat ja käsikirjat on sijoitettu mukaellen ACM-, MSC- sekä UDC-luokituksia.
 • Kumpulan kokoelmissa on myös Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan väitöskirjoja.

Hyllyluokitus - Kumpula

Meilahden kampuskirjaston painetut kokoelmat sisältävät lääketieteen, hammaslääketieteen ja terveystieteiden sekä psykologian ja logopedian lehtiä, kirjoja, väitöskirjoja ja opinnäytteitä.

Hl-merkintä HELKAn sijaintitiedoissa viittaa Meilahden kampuskirjaston kokoelmiin.

Esimerkiksi Sijainti: Hl Kurssikirjat

Lehdet ja sarjat

Meilahden kampuskirjastossa on noin 800 painettua lääke- ja terveystieteellistä lehteä sekä sarjaa.

Kirjat

Meilahden kampuskirjastossa on useita kirjakokoelmia:

 • Kurssikirjakokoelmaan hankitaan lääketieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimuksissa olevat oppimateriaalit.
 • Lääke-ja terveystieteellisten kirjojen yleiskokoelma ja käsikirjat on järjestetty USA:n National Library of Medicinen (NLM) lääketieteellisen luokituksen mukaan hyllyluokkiin. Psykologian ja logopedian kirjat on luokitettu UDC-luokkiin.
 • Väitöskirja- ja opinnäytekokoelmissa on suomalaisia lääketieteen väitöskirjoja ja hoitotieteen pro gradu -töitä.
 • Lux Humana on humanistinen erikoiskokoelma lääketieteen opetukseen, tutkimukseen ja kliiniseen työhön.
 • WHO-kokoelmassa on Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaisuja.
 • Vanhojen aineistojen erikoiskokoelmia kirjastossa ovat:
 • Duodecim Fennica: suomalaisia lääketieteellisiä julkaisuja vuosilta 1733-1966
 • Finska Läkaresällskapetin vanhat väitöskirjat: suomalaisia väitöskirjoja 1750-1940

National Library of Medicinen (NLM) lääketieteellinen luokitus

Viikin kampuskirjaston kokoelmat sisältävät maatalous- ja metsätieteiden, bio- ja ympäristötieteiden, farmasian ja eläinlääketieteen aineistoja.

Hb-merkintä viittaa HELKAn sijaintitiedoissa Viikin kampuskirjaston kokoelmiin.

Esimerkiksi Sijainti: Hb Kurssikirjat

Viikin yleiskokoelman kirjat eli monografiat on sijoitettu 2. kerrokseen UDK-luokan mukaiseen hyllyjärjestykseen.

Myös käsikirjat löytyvät 2. kerroksesta. Käsikirjat on merkitty punaisilla selkämerkeillä. Ne sijaitsevat aiheenmukaisesti luokiteltuna UDK-luokissa.

Hyllyluokitus - Viikki