Alternative Access

Vinkkejä artikkelien hankkimiseen tilanteessa, jossa haluttu artikkeli ei löydy Helsingin yliopiston kirjaston tilaamista aineistoista.

Pääsy elektronisiin lehtiin ja tietokantoihin perustuu pääsääntöisesti neuvoteltaviin lisenssisopimuksiin, jotka ovat voimassa määräajan. Pääsy tilattuun aineistoon voi katketa, jos kustantajan kanssa ei päästä yhteisymmärrykseen sopimuksesta uudelle sopimuskaudelle. Esteenä sopimuksen solmimiselle voi olla esim. liian korkea hinta tai muut kohtuuttomat sopimusehdot.

Helsingin yliopiston kirjaston pääsy Taylor & Francis ja Wiley -lehtikustantajien lehtiin perustuu FinELib-konsortiosopimukseen, joka päättyi 31.12.2018.

Taylor & Francis

Neuvottelut FinELibin ja Taylor & Francisin välillä ovat edenneet ja kustantaja on avannut pääsyn aineistoihin myös Helsingin yliopistolle neuvottelujen ajaksi. FinELib ja Taylor & Francis ovat päässeet yhteisymmärrykseen sopimuksen 2020 pääperiaatteista: pääsystä lehtiaineistoihin ja avoimesta julkaisemisesta, mutta neuvottelut sopimuksen yksityiskohdista jatkuvat.

Wiley

Wileyn kanssa pitkään jatkuneet avoimen julkaisemisen neuvottelut ovat edistyneet ja on todennäköistä, että sopimukseen päästään alkuvuoden 2020 aikana. Vuosille 2020-2022 solmittava sopimus tulee sisältämään sekä lukuoikeuden Wileyn lehtiin että avoimen julkaisemisen elementin.

Lisätietoja FinELib-sopimusneuvotteluista ja konsortiosopimuksista löydät FinELibin neuvottelusivustolta. Neuvotteluihin liittyen FinELib on julkaissut listan eniten kysytyistä kysymyksistä vastauksineen.

Voit etsiä artikkelin avointa versiota muun muassa seuraavista lähteistä:

 Voit asentaa selaimeesi lisäosan, joka etsii automaattisesti avoimia artikkeliversioita.

Tiedustele artikkelia suoraan kirjoittajalta. Kirjoittaja saattaa voida jakaa oman artikkelinsa yksittäiselle tutkijakollegalle tai opiskelijalle kustantajan lisenssisopimuksen puitteissa.

Jos etsimääsi artikkelia ei löydy avoimena verkosta, ota yhteyttä kirjaston palveluosoitteeseen e-library@helsinki.fi. Selvitämme, miten tarvitsemasi artikkelit voisi saada käyttöön.