Alternative access

Artikkelien saatavuus Helsingin yliopiston kirjastossa perustuu Helsingin yliopiston kirjaston joko suoraan kustantajien kanssa tai FinELib-konsortion välityksellä solmimiin tiedelehtisopimuksiin.
Neu­vot­te­lu­ti­lan­ne nyt

Osana FinELib-konsortiota Helsingin yliopiston kirjasto käy parhaillaan neuvotteluja jatkosopimuksista seitsemän eri tiedelehtikustantajan kanssa. Neuvotteluissa kustantajien kanssa tavoitteena on saada aikaan kustannustasoltaan kestävät sopimukset, jotka takaavat tutkijoille ja opiskelijoille pääsyn heille tärkeisiin aineistoihin ja tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden julkaista artikkelinsa avoimena haluamissaan lehdissä.

Tällä hetkellä FinELib-konsortio neuvottelee seuraavien kustantajien lehtisopimuksesta:

  • American Chemical Society (ACS)
Lukuoikeus lehtiin

Pääsy lehtiin perustuu lisenssisopimuksiin, joista kirjastot neuvottelevat kustantajien kanssa.

Avoin julkaiseminen

Oikeus avoimeen julkaisemiseen maksutta tai kirjoittamamaksualennuksella tietyn kustantajan lehdessä on osa neuvoteltua lisenssisopimusta. 

Ajantasaisen tilanteen voimassaolevista sopimuksista ja kirjoittajamaksuihin liittyviä ohjeita HY:n tutkijoille löydät kirjaston Kirjoittajamaksut-oppaasta.

Vaihtoehtoisia tapoja ja ohjeet artikkelien hakemiseen

Alla on lueteltu palveluita, joiden kautta löydät avoimesti saatavissa olevia julkaisuja sekä selaimiin saatavia lisäosia, jotka automaattisesti etsivät avointa versiota artikkeleista. 

Lai­nak­si toi­ses­ta kir­jas­tos­ta

Voit tilata lainaksi kirjallisuutta ja jäljenteinä artikkeleita muista kirjastoista kaukopalveluna. Kaukopalvelu on maksullista. Kaukolainan tilaamiseksi tarvitset Helka-kirjaston asiakkuuden ja Helka-kortin.

Lähettävä kirjasto toimittaa tilaamasi kirjan valitsemaasi Helsingin yliopiston kirjaston toimipisteeseen, josta noudat sen itse. Maksat tilausmaksun noutaessasi kirjaa.

Kaukopalveluna lainaksi tilattu kirja näkyy Helkan asiakastiedoissasi tavallisen lainan tapaan.

Helsingin yliopiston henkilökunta voi tilata kirjoja ja artikkeleita Varastokirjastosta veloituksetta työosoitteeseen.

 

Hakukoneet ja tietokannat

Fysiikan, tähtitieteen, tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan avoin julkaisuarkisto.

BASE on saksalainen hakujärjestelmä, joka käsittää yli 150 miljoonaa dokumenttia. Näistä noin 60% on avointa materiaalia. BASE on käyttökelpoinen työkalu hakea kustantajien artikkeleiden avoimia versioita. Hakutoiminnot ovat hyvin monipuoliset, samoin tulosten lajittelu. 

Core on laaja brittiläinen tietokanta, joka haravoi avoimia aineistoja tehokkaasti eri lähteistä. Esimerkiksi Iris.AI-tekoälysovellus käyttää Corea lähteenään. Coreen voivat liittyä jäseniksi kaikki halukkaat avoimet tietoarkistot ja avoimet lehdet, jolloin niiden sisältö yhdistetään tietokantaan (mukana myös Helsingin yliopiston Helda). Core haravoi systemaattisemmin avointa aineistoa ja raakadataa kuin Google Scholar, joka perustuu vain avoimesti internetissä olevaan aineistoon. Kaikki Coren materiaali on avoimesti ja välittömästi saatavissa ja tekstejä on tällä hetkellä yli 135 miljoonaa. 

OpenDOAR mahdollistaa haun julkaisuarkistoista ja niiden sisällöstä.

Google Scholar on erityisesti tieteellisille teksteille tarkoitettu Googlen hakupalvelu, joka sisältää paljon avointa materiaalia. Palvelussa on saatavilla aineistoa useilla kielillä, myös suomeksi.  

OpenAIRE - EU:n komission rahoittama OpenAIRE-portaali haravoi eurooppalaisia ja kansainvälisiä julkaisuarkistoja, ja avoin tietokanta sisältää noin 10 miljoonaa avointa julkaisua tai datasettiä. OpenAIREn perushaussa näkyy selvästi dokumentin avoimuus ja luonne (esim. opinnäyte tai preprint). Hakutuloksissa näkyy myös tieteenalaluokittelu ja pysyvä tunniste, jos sellainen on. 

Palvelussa voi hakea monien alojen preprintejä tai artikkeleiden käsikirjoituksia, joita ei ole vielä hyväksytty tai vertaisarvioitu perinteisissä tiedelehdissä. Palvelu on voittoa tavoittelemattoman Centre for Open Sciencen (COS) kehittämä.

CERNin kehittämä avoin arkisto, johon tutkijat voivat tallentaa julkaisuja, ohjelmistokoodia, preprintejä ja tutkimusdataa.

Se­lai­meen asen­net­ta­vat li­sä­osat

Voit asentaa selaimeesi lisäosan, joka etsii automaattisesti avoimia artikkeliversioita.

Artikkeli toiselta tutkijalta

Artikkelia voi pyytää myös tutkijakollegoilta muista organisaatioista tai suoraan artikkelin kirjoittajalta. Tutkijakollega voi luovuttaa artikkelin, jos organisaation lisenssisopimus sen sallii.