Aineistoyhdyshenkilöt

Helsingin yliopiston kaikkien tieteenalojen aineistoilla on kirjastossa nimetty yhteyshenkilö, johon opettajat ja tutkijat voivat olla yhteydessä kirjoja, lehtiä ja tietokantoja koskevissa asioissa.
Humanistinen tiedekunta

Pohjois-Amerikan tutkimus, englannin kieli, fonetiikka, kieliteknologia, käännöstieteet, yleinen kielitiede  

Sukupuolentutkimus, yleinen kirjallisuustiede, saksan kieli, kotimainen kirjallisuus, pohjoismaiset kielet ja kirjallisuus, romanikieli ja -kulttuuri, suomalais-ugrilaiset kielet, suomen kieli ja kulttuuri

Kiinan tutkimus, Kaakkois-Aasian tutkimus, kaukasologia, mongolistiikka ja turkologia

Klassillinen arkeologia, kreikan kieli ja kirjallisuus, latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, nykykreikka, romaaniset kielet

Japanin tutkimus

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus, balttilainen filologia, slaavilainen filologia, venäjän kieli ja kirjallisuus

Arkeologia, folkloristiikka, historia, kansatiede, merihistoria, museologia, arabian kieli ja islamin tutkimus, iranistiikka, Etelä-Aasian tutkimus, Afrikan tutkimus, assyriologia, egyptologia

Uskontotiede

Korean tutkimus

Kognitiotiede

Filosofi, teoreettinen filosofia

Elokuva- ja televisiotutkimus, estetiikka, musiikkitiede, semiotiikka, taidehistoria, teatteritiede

Kasvatustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teologinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

Käytännöllinen filosofia

Globaali kehitystutkimus, politiikan tutkimus, poliittinen historia, sosiaalitiede, taloustiede, talous- ja sosiaalihistoria, tilastotiede, viestintä, yleinen valtio-oppi

Kumpulan kampus

Fysiikka, geofysiikka, geologia, HIIT, HIP, kemia, maantiede, matematiikka, meteorologia, seismologia, tietojenkäsittelytiede, tähtitiede ja Verifin

Meilahden kampus
Viikin kampus

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, maa- ja metsätieteellinen tiedekunta

Eläinlääketieteellinen tiedekunta, farmasian tiedekunta

LUOMUS - Luonnontieteellinen keskusmuseo
Svenska social- och kommunalhögskolan