Julkaisumaksut

Kirjoittajamaksu / julkaisumaksu kattaa avoimen julkaisemisen valitussa lehdessä. Julkaisumaksun maksaa yleensä kirjoittaja, hänen yliopistonsa tai tutkimuksen rahoittaja. Kirjasto neuvottelee Helsingin yliopiston tutkijoille alennuksia avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksuihin (article processing charges, APC). Kirjasto on myös mukana FinELib-konsortiossa, jonka sopimuksiin kustantajien kanssa sisältyy kirjoittajamaksualennuksia.

APC-maksu (Article Processing Charge) on kustantajan perimä julkaisumaksu, jonka perusteella artikkeli asetetaan avoimesti yleisön saataville lehden numerossa. Tämä julkaisumaksu peritään artikkelin kirjoittajalta. APC-maksu ei sisällä muita artikkelin tuottamiseen liittyviä kuluja (esim. taitto, kuvien käyttöoikeus). 

Julkaisujen kirjoittajamaksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin. Maksun suuruus riippuu lehdestä ja kustantajasta.  Voit tiedustella julkaisumaksun suuruutta kirjastosta tai kustantajalta. 

Lisätietoja yliopistolaisten alennuksista  Kirjoittajamaksuoppaassa.

Kysy lisää kirjastosta: hulib-apc@helsinki.fi

Tutkija voi tallentaa julkaistun artikkelinsa kustantajan luvalla myös avoimeen julkaisuarkistoon. Tämä ns. rinnakkaistallentaminen on toinen tapa edistää julkaisujen avoimuutta. Rinnakkaistallentamisesta ei aiheudu kirjoittajalle kustannuksia.

Kirjoittajamaksun maksaa yleensä kirjoittaja, hänen yliopistonsa tai tutkimuksen rahoittaja.

Helsingin yliopiston kirjastolla on erilaisia sopimuksia ja malleja, joilla tuetaan tutkijoiden avointa julkaisemista.  
 Jotkin Helsingin yliopiston kirjaston kustantajien kanssa solmitut lehtisopimukset kattavat myös kirjoittajamaksut. Näissä tapauksissa Helsingin yliopiston kirjasto maksaa kirjoittajamaksun kirjoittajan puolesta.  

Lisäksi osa Helsingin yliopiston tiedekunnista tukee tutkijoidensa avointa julkaisemista.  

Kirjasto on koostanut Helsingin yliopistossa toimiville tutkijoille tarjolla olevat alennukset kirjoittajamaksuista ja tarkemmat toimintaohjeet kustantajittain kirjoittajamaksuoppaaseen. 

Tutkijat voivat esittää kirjastolle toiveita maksualennuksista tiettyyn lehteen. Kirjasto selvittää kustantajan mahdollisuutta tarjota jäsenohjelmaa tai alennuksia.