Kestävyystutkimus HELSUSissa

Hel­sin­gin yli­opis­ton kes­tä­vyys­tie­teen ins­ti­tuu­tin tutkimus ja opetus kes­kit­tyy kes­tä­vyys­mur­rok­siin. HELSUSin tutkimusteemoja ovat kulutus ja tuotanto, globaali etelä, arktinen alue, kaupungit sekä teoria ja metodologia. HELSUS rahoittaa myös kestävyystutkimusta Helsingin yliopistossa.
Tutkimusteemat
Projektit, julkaisut ja tutkimusrahoitus

 

 

Sustainability Research in Spotlight videosarja

Sustainability Research in Spotlight videosarja pyrkii avaamaan tarkemmin, mitä kestävän kehityksen tutkimus voi pitää sisällään. Sarja antaa äänen kestävyystutkijoille ja eri näkökulmille kestävyyteen.