Kestävyystutkimus HELSUSissa

Hel­sin­gin yli­opis­ton kes­tä­vyys­tie­teen ins­ti­tuu­tin tutkimus ja opetus kes­kit­tyy kes­tä­vyys­mur­rok­siin. HELSUSin tutkimusteemoja ovat kulutus ja tuotanto, globaali etelä, arktinen alue, kaupungit sekä teoria ja metodologia. HELSUS rahoittaa myös kestävyystutkimusta Helsingin yliopistossa.

HELSUS on osa RESET (Resilient and Just Systems) profiloitumisaluetta yhdessä Helsinki One Health:in (HOH) ja Helsinki Inequality Initiative (INEQ) kanssa. RESET:in tavoite on luoda poikkitieteellinen tutkimusympäristö, joka yhdistää elämän- ja yhteiskuntatieteitä ja tarjoaa kestäviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja systeemisen palautumiskyvyn vahvistamiseksi, tuottamalla työkaluja, joiden avulla sopeutuminen maapallolla tapahtuviin muutoksiin onnistuu tasapuolisemmin ja oikeudenmukaisemmin.  

Tutkimusteemat
Projektit, julkaisut ja tutkimusrahoitus

 

 

Sustainability Research in Spotlight videosarja

Sustainability Research in Spotlight videosarja pyrkii avaamaan tarkemmin, mitä kestävän kehityksen tutkimus voi pitää sisällään. Sarja antaa äänen kestävyystutkijoille ja eri näkökulmille kestävyyteen.