Teoria ja metodologia

Koska tieteidenvälinen ja monitieteinen tutkimussuuntaus on vahvasti sisäänrakennettu kestävyystieteeseen, on sen teorian ja metodiikan kehitys yksi HELSUSin keskeisiä tavoitteita.

HELSUSin teoria ja metodologian -teema läpileikkaa koko instituutin ja se pyrkii tukemaan yhteiskunnallista murrosta tiedon avulla.

Helsingin yliopiston tutkijoilla ja kumppaniorganisaatioilla on laaja kokemus kestävyystieteen mukaisesta moni- ja poikkitieteellisestä tutkimuksesta. Esimerkiksi systeeminen lähestymistapa ja muutoksen teoria ovat olleet tutkimuksemme kohteina.