Kaupungit

Kaupungit kattavat vain murto-osan maapallon pinta-alasta, mutta niissä tapahtuva toiminta vaikuttaa tulevaisuuteemme yhä voimakkaammin.

Kaupungit ovat kulttuurin, luovuuden ja innovaatioiden keskuksia, jotka keräävät yhteen erilaisia ihmisryhmiä ja edistävät ideoiden vaihtoa. Nämä alueet ovat merkittävässä roolissa yhteiskunnallisissa murroksissa. Sosiaalisten konfliktien, alueellisen eriarvoisuuden ja ympäristö- sekä terveysongelmien ratkaisut kaupunkialueilla korostuvat, sillä yhä suurempi osa maapallon ihmisistä asuu kaupungeissa.

Kaupunkiyhteisöjen tulevaisuus riippuu siitä, kuinka nykypäivänä kohtaamme välttämättömät muutokset. Esimerkiksi ympäristön kantokyvyn ja taloudellisen kilpailukyvyn välinen jännite on yksi tämän hetken polttavimpia kysymyksiä. Nykyisten kaupunkien kehityksessä tämä haaste on ratkaistava tavalla, joka tuottaa myönteisiä vaikutuksia kaupunkiympäristössä asuville ihmisille.

 

Kau­pun­ki­tutkimus­instituutti

 

HELSUSin kaupungit -teema linkittyy läheisesti Kaupunkitutkimusinstituuttiin (Urbaria), joka on kolmen Helsingin yliopiston tiedekunnan (luonnontieteellinen, bio- ja ympäristötieteellinen, valtiotieteellinen) yhteinen toimintayksikkö ja integroitu osa HELSUSta.

Kaupunkitutkimusinstituutti toteuttaa, kehittää ja koordinoi kaupunkitutkimusta ja -opetusta Helsingin yliopistossa. Instituutti toimii tiiviissä yhteistyössä Aalto-yliopiston ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa, erityisesti Kaupunkiakatemian ja KatuMetro yhteishankkeiden parissa. Instituutin tehtävä on myös ylläpitää yhteyksiä muihin kaupunkitutkimuksen kansallisiin ja kansainvälisiin sidosryhmiin, kuten yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin, valtion organisaatioihin, yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin. Lisäksi instituutti koordinoi Helsingin yliopiston kaupunkitutkimuksen kansainvälistä Urban Studies and Planning maisteriohjelmaa.

Kaupunkitutkimusinstituutin monitieteinen osaaminen tutkimuksessa ja opetuksessa vastaa nykyisiin ajankohtaisiin kaupungistumisen haasteisiin Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Instituutin tavoitteena on myös kehittää kaupunkitutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Nopea kaupungistuminen on ajanut luonnonvarojen, energian ja rakennetun infrastruktuurin eksponentiaalista kysyntää käyttäen pääasiassa vanhentuneita 1900-luvun suunnitelmia ja rakennustekniikoita, jotka uhkaavat kaupunkijärjestelmien resilienssiä. Tarvitaan enemmän radikaalia ajattelua kehittämään kestävyysmurroksia, jotka tukevat vähän ympäristöä kuormittavia ja kestäviä elämäntyylejä 2030 mennessä.

HELSUS ja Urbaria jäsenet ovat yhdessä luoneet joukon kaupunkien kestävän kehityksen tutkimusteemoja, joilla tuetaan kaupunkien nopeaa ja oikeudenmukaista muutosta maailmanlaajuisesti.

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyössä toteuttama kansainvälinen maisteriohjelma Urban Studies and Planning kouluttaa opiskelijoista kaupunkisuunnittelun ammattilaisia, jotka ymmärtävät ja osaavat käsitellä monimutkaisia kaupunkien kehitykseen liittyviä haasteita. Opiskelijoille kehittyy laaja ymmärrys urbaaneista ilmiöistä ja käytännön kokemusta yhteistyön ja konkreettisten projektien kautta.

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin uudenlainen yhteistyömuoto ja -verkosto, joka yhdistää monitieteisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kaupunkitutkimuksen alalla.

Kaupunkiakatemian visiona on luoda yhteistyöllä parempaa kaupunkia kaikille.  Menetelmänä on co-creation (yhteiskehittely) ja sen myötä perinteisen akateemisten oppiaineiden sekä kaupunkiorganisaation hallinnonalojen siiloutumisen murtaminen. Tavoitteena on tuoda yliopistotutkijat ja opiskelijat, kaupunkien päättäjät, kaupunkisuunnittelijat sekä virkamiehet ja asukkaat yhteen oppimaan toisiltaan käytännön tapausten ja ongelmien ratkomisen kautta.